Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Boprisindikator - Hushållens boprisförväntningar fortsätter nedåt

Pressmeddelande
Stockholm 11 maj 2020

Hushållens boprisförväntningar fortsätter nedåt

SEB:s Boprisindikator minskar med ytterligare 6 punkter i maj, till minus 26. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 20 och minus 28. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå sjunker något och ligger nu på 0,42 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra månadens 7 procent till 8 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 21 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 47 procent, att jämföra med 42 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har minskat med fyra enheter och ligger denna månad på 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 26 vilket är en nedgång 6 enheter från förra månaden.

      -          Pandemins ekonomiska konsekvenser fortsätter att fördjupas. Varsel, minskad tillväxt och stigande arbetslöshet har negativa konsekvenser på hushållens syn på hela ekonomin och bostadsmarknaden är inget undantag. Förra månadens nedgång i Boprisindikatorn var den största vi sett en enskild månad och den här månadens siffra stärker ytterligare bilden att sjunkande bostadspriser är att vänta, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent. Det är en  minskning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,48 procent.

-          Det är tydligt att ränteförväntningarna just nu har liten betydelse för hushållens boprisförväntningar. Den här månaden sjunker ränteförväntningarna men vi ser ändå att Boprisindikatorn fortsätter falla. Det är krisens effekter på sysselsättning, inkomster och tillväxt som just nu styr boprisförväntningarna, inte vad man tror om ränteutvecklingen, säger Jens Magnusson.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med tre enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 16 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger nu på 27 procent medan de med fast ränta ligger kvar på 23 procent vilket är på samma nivå som föregående månad.

  
Boprisindikatorn minskade mest i Skåne och Svealand utom Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här våren, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Störst minskning ser vi i Svealand utom Stockholm och Skåne med vardera 40 enheter till minus 23 respektive minus 21. I Västra Götaland minskade indikatorn med 39 enheter från 11 till minus 28 och i  Stockholm med 36 enheter från 11 till  minus 25. I Norrland minskade den från 11  till minus 24 och i Östra Götaland från 15 till minus 20.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 april till 5 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-20apr-20mar-20feb-20jan-20dec-19nov-19okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19
-26-2047454343424638384032


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 9947
niklas.x.magnusson@seb.se

 

 

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den  31 mars  2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv