Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Boprisindikator: Fler tror på stillastående bostadspriser under 2020

Pressmeddelande
Stockholm 13 januari 2020

Fler tror på stillastående bostadspriser under 2020

SEB:s Boprisindikator ligger i januari kvar på samma nivå som föregående månad (43). På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 38 och 57. En tydlig nedgång har dock skett bland både de som tror på stigande och på sjunkande priser, medan andelen som tror på stillastående priser i det närmaste har fördubblats. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger  och ligger nu på  0,46 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar något jämfört med förra månaden och ligger på 6 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 8 enheter sedan förra månaden och ligger nu på 52 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 9 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året. Det är en minskning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har däremot ökat kraftigt från 17 till 33 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43.

      -          Efter ett starkt 2019, där Boprisindikatorn gick från 0 till 43, ser vi en mer avvaktande inledning på det nya året. Boprisindikatorn ligger visserligen kvar på samma relativt höga nivå som i december 2019 men de underliggande siffrorna visar att färre tror på stigande eller sjunkande priser. I stället ser vi nästan en fördubbling, från 17 till 33 procent, av andelen som tror på stillasteånde priser. Troligen bidrar både Riksbankens räntehöjning och de sämre allmänekonomiska utsikterna till hushållens mer neutrala inställning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,46 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,46 procent. Det är en kraftig uppgång från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,07 procent.

-          I december beslutade Riksbanken att höja reporäntan till noll efter fem år med minusränta. Det har påverkat hushållen som tydligt skruvar upp sina ränteförväntningar. En reporänta på nästan en halv procent är betydligt högre än Riksbankens egen prognos som ligger kvar på noll procent i ett par år. Om hushållen inte tagit till sig Riksbankens prognos, eller om de helt enkelt inte tror på den, är svårt att säga. Men i vilket fall som helst är ränteförväntningarna viktiga för bostadspriserna och det här blir en central fråga att följa i kommande redovisningar av Boprisindikatorn, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en marginellt lägre nivå jämfört med förra månaden (7 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 6 enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 17 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med 7 procentenheter och ligger på 29 procent medan de med fast ränta ökar med 3 procentenheter till 23 procent.

Boprisindikatorn minskade mest i Östra Götaland men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. I Östra Götaland minskade indikatorn med 11 enheter, från 50 till 39. I Norrland minskade den från 43 till 41 och i Västra Götaland minskade den med 1 enhet från 39 till 38. Störst ökning ser vi i Stockholm med 6 enheter till 47 och i Svealand utom Stockholm där indikatorn ökade med 4 enheter till 39.  Skåne ligger fortsatt i topp och ökade med en enhet, från 56 till 57.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 december  till 7 januari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-20dec-19nov-19okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19maj-19apr-19mar-19feb-19
434342463838403227181313


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv