Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB, AMF och FAM investerar 3,5 miljarder kronor för att stötta företag genom krisen

Pressmeddelande
Stockholm 12 juni 2020

  

SEB, AMF och FAM investerar tillsammans 3,5 miljarder kronor i ett samägt bolag – Sindre Invest AB - som ska stötta svenska företag som behöver kapital att ta sig igenom coronakrisen.

Den ekonomiska turbulens som utlösts av den rådande pandemin betyder att många företag har det väldigt tufft just nu. För att hjälpa dem att övervintra har regeringen sjösatt en lång rad stödåtgärder samtidigt som SEB och andra banker gör sitt yttersta för att hjälpa sina kunder genom lån, rådgivning och annat stöd. Stora investerare som AMF har även tillfört nytt eget kapital till bolag vid nyemissioner.

Många av dessa åtgärder syftar framförallt till att lösa företagens likviditetsproblem, och kommer inte att räcka. Ett stort antal företag kommer allteftersom krisen fortskrider att också behöva skjuta in mer eget kapital. Det är detta behov som väckte tanken till Sindre Invest AB, ett samägt joint-venture bolag skapat av SEB, AMF och FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna. Vi ser framför oss ett stort behov bland välskötta och livskraftiga svenska onoterade bolag av att stärka sina balansräkningar med ytterligare eget kapital och vill nu stötta dessa företag genom krisen med hjälp av privat kapital.

Sindre kommer att investera i mellanstora svenska företag som var framgångsrika före krisen och som förväntas bli det igen när ekonomin återgått mer till det normala. Sindre förväntas huvudsakligen investera i onoterade privat- och familjeägda bolag som inte har tillgång till aktiemarknaden. Målgruppen är företag med minst 250 anställda och en omsättning på mer än 300 miljoner kronor. 

Sindre kommer att gå in som minoritetsägare i de utvalda bolagen, med den uttalade målsättningen att de befintliga ägarna efter krisen ska kunna lösa ut Sindres ägarandel. Planen är att investera mellan 50 och 400 miljoner kronor per bolag, i form av efterställt riskkapital i aktie- eller skuldform. Tanken är att investeringarna ska löpa under 3–5 år och att bolaget Sindre ska verka i totalt tio år. Sindre kommer att investera på marknadsmässiga villkor som reflekterar bolagens risk och bedömda potential.

AMF går in med 2 miljarder kronor i Sindre. SEB investerar 1 miljard kronor, varav SEB Pension & Försäkring 100 miljoner kronor, och bidrar även med personal och kompetens. FAM och de tre största Wallenbergstiftelserna investerar tillsammans 500 miljoner kronor, varav FAM 400 miljoner kronor.

– Den bild vi möter är att många företag kämpar på med hjälp av statliga stödprogram och kreditlättnader. Det fungerar under en period, men vår bedömning är att många företag kommer att behöva mer riskkapital för att överleva och övervintra krisen. Syftet med Sindre är att vara en bro från nu till en bättre framtid, säger Jan Amethier, som lämnar SEB för att tillträda som vd i det nya, fristående bolaget.

- Jag är väldigt glad över att vi tillsammans med likasinnade partners på ett kraftfullt sätt kan växla upp och bredda vårt arbete med att investera i livskraftiga svenska bolag som är i behov av kapital för att ta sig igenom den ekonomiska kris vi befinner oss i. Vi tror att det är bra för våra sparare, bra för företagen och även bra för Sverige i stort, säger Johan Sidenmark, vd AMF. 

-Investeringen i Sindre ger oss en möjlighet att bidra till att företag med sunda affärsmodeller ges finansiella förutsättningar att ta sig igenom en svår period, säger Håkan Buskhe, vd på FAM.

Sindre blir ett självständigt bolag vars styrelse består av en representant från vardera av de tre parterna samt en av parterna oberoende styrelseordförande. Birgitta Stymne Göransson, som bland annat är styrelseordförande i Industrifonden och BCB Medical, har utnämnts till denna roll.

Bolaget kommer också att ha en investeringskommitté bestående av erfarna personer från näringslivet och finansvärlden. Dessa rekryteras av Sindres ägare baserat på värdefulla kompetenser men är inte anställda av ägarna. För att komma igång snabbt – bolaget kommer att vara igång och kunna investera från 1 juli - kommer Sindre att anställa medarbetare från SEB med relevanta erfarenheter från investeringar, kredithantering samt bred aktie- och skuldfinansieringsbakgrund.

För mer information, eller för intervjuer med Sindres vd Jan Amethier, AMF:s vd Johan Sidenmark eller FAM:s vd Håkan Buskhe, vänligen kontakta:  

Frank Hojem
Chef Corporate Communication på SEB
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se

Jens Söderblom
Presschef på AMF
08-696 30 85
jens.soderblom@amf.se

Laura Bergtoft
Pressansvarig på FAM och Wallenbergstiftelserna
073-515 22 61
laura.bergtoft@wfab.seSEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.