Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Jonas Ahlström utsedd till ny chef för division Baltikum

Pressmeddelande
Stockholm 7 februari 2020

Jonas Ahlström utsedd till ny chef för division Baltikum

Jonas Ahlström har utsetts till ny chef för division Baltikum.

Jonas Ahlström kom till SEB från Investor 2005 och har haft ett flertal roller som strategisk rådgivare och ledare inom olika delar av banken. Han har bland annat varit chef för SEB:s strategikontor där han spelat en viktig roll i framtagandet och genomförandet av bankens affärsplan. År 2018 tillträdde han som Chief Financial Officer, CFO, för division Baltikum.  

– Jag är glad att Jonas Ahlström har accepterat det viktiga uppdraget att leda den baltiska divisionen. Han har gedigna meriter från sin långa karriär inom SEB och har varit framgångsrik i sin roll som CFO för den baltiska divisionen under de senaste två åren. Med hans bakgrund från olika ledarroller inom SEB känner jag mig övertygad om att det kommer att bli en lyckad ledarväxling, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB.

– Efter nära 20 år I banken har jag beslutat att gå vidare. Jag har haft flera intressanta roller, inte minst under de senaste fyra åren som chef för division Baltikum. Jag är tacksam gentemot SEB för denna resa, säger Riho Unt, avgående chef för divisionen.

– Riho har framgångsrikt lett den baltiska divisionen. Jag är tacksam för hans bidrag till SEB och hans dedikerade arbete med att stärka vår kapacitet i Baltikum, säger Johan Torgeby.

Ledarbytet träder i kraft den 7 februari. Riho Unt kommer att lämna banken efter sommaren 2020 och fram till dess fortsätta som ordförande i SEB:s supervisory council för de baltiska bankerna och fungera som strategisk rådgivare med fokus på SEB:s program för att motverka finansiell brottslighet samt det offentlig-privata partnerskapet mot finansiell kriminalitet.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Chef Corporate Communications
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 

 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020, kl.18.00 CET.
 
SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.