2020-11-24 07:30

Investment Outlook: Tillfälligt avbrott i återhämtningen

Oro kopplad till pandemins andravåg och effekten på ekonomin i spåren av nedstängningar står på ena sidan. Uppmuntrande indikationer om stundande vaccin och ett utfall i det amerikanska valet som landade väl bland investerare på den andra. Centralbanker och regeringar jobbar dessutom hårt för att skapa bättre förutsättningar, samtidigt som priset på finansiella tillgångar är tämligen höga ur ett historiskt perspektiv.

— Kortsiktigt kan det bli mer oroligt, då den kraftfulla återhämtningen på aktiemarknaderna har gjort känsligheten för negativa bakslag större, men lyfter vi blicken något är prognosen för både tillväxten och vinsterna ljusa de kommande åren. Räntorna förväntas dessutom förbli extremt låga under lång tid framöver, vilket ger få avkastningsalternativ. Det påverkar relativpriser och skapar tolerans för en högre värdering, konstaterar Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Ett av våra teman i denna utgåva av Investment Outlook belyser potentialen för företag med hög utdelningsnivå, ett segment som haft det motigt på börsen under flera år, trots att hög utdelning intuitivt borde vara attraktivt när räntenivåerna är låga. Vi frågar oss nu om inte utvecklingen har gått för långt, och det är dags för revansch för utdelningarna?

Vårt andra tema beskriver fenomenet Industri 4.0, som handlar om moderna metoder att driva ett industriföretag så effektivt och flexibelt som möjligt. Svenska företag står sig mycket väl i konkurrensen inom detta spännande område.

Missa inte vår webbfilm och läs hela rapporten på  seb.se/investmentoutlook.
Rapporten finns också att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se