Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investment Outlook: Omstart efter tvärnit?

Pressmeddelande
Stockholm 19 maj 2020

Mattan drogs undan för risktillgångar under mars när investerare insåg allvaret med covid-19 och dess effekter på den globala ekonomin. Centralbanker och regeringar har stöttat snabbt och kraftfullt, men det råder inget tvivel om att de ekonomiska skadorna kommer ta tid att reparera. Frågan som investerare ställer sig är i vilken takt som ekonomierna kan återstartas och återgå till någon slags normalitet. Vår prognos är en kort, men djup, recession i år, som följs av en kraftig återhämtning nästa år.

      -    Det kommer förvisso att dröja flera år innan ekonomin är tillbaka till gamla tillväxttrender, men vi räknar ändå med att återtåget inleds under kommande kvartal. Fortsatt låga räntor och utsikter till flera år av återhämtningsdriven tillväxt talar för att högre värderingar kan accepteras framöver. Vi ser i dagsläget eventuella börsnedgångar som sannolika köptillfällen., säger Johan Hagbarth, Placeringsstrateg, Private Banking.
             
I denna utgåva har vi två teman, båda inom energisektorn. Vi belyser den dramatiska utvecklingen för oljepriset i kölvattnet av kraftigt fallande efterfrågan och spänningar mellan producentländerna. Vi följer också upp tidigare teman kring den viktiga utvecklingen kring hållbara investeringar. Denna gång beskriver vi vad som händer kring förnybar energi, en viktig nyckel på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Vår tro och förhoppning är att de ekonomiska stimulanser vi räknar med ska komma för att stötta återbyggnaden efter dagens djupa kris också ska ha gröna förtecken, vilket skulle förstärka vår syn att hållbara investeringar både kan göra nytta och skapa avkastning framöver.

Se vår webbfilm och läs hela rapporten på seb.se/investmentoutlook samt på sebgroup.com

För mer information kontakta
Johan Hagbarth, Placeringsstrateg
070-513 69 58
johan.hagbarth@seb.se

 
Presskontakt
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.