Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förmögenhet trotsar pandemin och når ny rekordnivå

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2020

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det tredje kvartalet. Det innebär att den sammantagna uppgången under andra och tredje kvartalet är mer än dubbelt så stor som nedgången under pandemins inledning. Uppgången under tredje kvartalet beror främst på stigande aktietillgångar till följd av en stark utveckling på de finansiella marknaderna. Samtidigt uppvisade hushållen både en topp- och bottennotering för hushållens skuldkvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2020, som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det tredje kvartalet med 1 053 miljarder kronor (+5,8 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 19 131 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med nästan 1 112 miljarder kronor till 23 767 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande aktietillgångar (+8,5 procent). Hushållens nysparande uppgick till 96 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett tredje kvartal i Sparbarometerns historia.

— Aktiekurser och bostadsvärden har visat en närmast förbluffande mostståndskraft mot pandemin. Det har lett till både nya börsrekord och rekordnivåer för hushållens samlade förmögenhet under det tredje kvartalet. Samtidigt ska vi komma ihåg att förmögenheten är ojämnt fördelad i befolkningen, en ojämlikhet som sannolkt har ökat under det här året. Den som äger aktier och sin bostad har haft en bra utveckling medan den som saknar sådana tillgångar i många fall haft det tuffare, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 60 miljarder kronor (1,3 procent). Det är en marginellt högre ökningstakt jämfört med motsvarande kvartal föregående år men något lägre än föregående kvartal (1,4 procent). På årsbasis steg ökningstakten (5,4 procent) för sjätte kvartalet i rad från bottennivån på 5,1 procent. Konsumtionslånen ökade med 0,9 procent och studielånen med 0,8 procent. Övriga lån ökade med 1,5 procent och bostadslånen med 1,3 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

— Hushållens skulder fortsätter att öka i stadig takt, framförallt drivet av stigande bostadspriser som ger större bostadslån. Samtidigt visar Sparbarometern en splittrad bild när det gäller skuldkvoten, dvs. när skulderna ställs i relation till tillgångar eller inkomster. Å ena sidan är skulderna rekordlåga som andel av tillgångarna. Å andra sidan är de rekordhöga i förhållande till genomsnittliga disponibla inkomsterna. Vilket mått som är viktigast går att diskutera men båda måtten är relevanta och den som försöker dra säkra slutsatser från bara det ena måttet, vilket ofta sker, riskerar att hamna ordentligt fel, säger Jens Magnusson.
 

Kv3 2020 Miljarder kronor
Ingående värde 22 655
Förändring räntetillgångar +108
Förändring aktietillgångar +647
Förändring fastighetstillgångar +357
      Varav nysparande +96
Utgående värde 23 767
Skulder -4 636
Nettotillgångar 19 131
 

Fördelning av hushållens tillgångar

Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 4 685 +2,4
Förändring aktietillgångar 8 228 +8,5
Förändring fastighetstillgångar 10 854 +3,4

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv