Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser

Pressmeddelande
Stockholm 10 februari 2020

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser

SEB:s Boprisindikator vänder upp i februari och ökar med två punkter till 45. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 34 och 57. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år fortsätter att stiga och ligger nu på 0,52 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger kvar på samma nivå (6 procent) som förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med en enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 53 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 8 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året. Det är en minskning med en enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har också minskat med en enhet och ligger denna månad på 32 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 45 vilket är en uppgång med två enheter från förra månaden.

      - Efter en trevande utveckling runt årsskiftet ser vi nu åter en försiktig uppgång i hushållens boprisförväntningar. Bara 8 procent tror på sjunkande priser och vi får backa nästan 3 år för att hitta en lägre notering. Däremot är det ovanligt många som tror på stillastående priser vilket sannolikt är en återspegling av en svagare konjunktur, högre ränteförväntningar och nyheter om att den faktiska prisutvecklingen just nu är ganska måttlig , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,52 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,52 procent. Det är en fortsatt uppgång från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,46 procent.

-     Hushållen fortsätter att skruva upp sina ränteförväntningar och månadens notering på 0,52 procent är den högsta sedan sommaren 2014. Hushållen ligger därmed högt över både marknadens och Riksbankens bedömningar av den kommande utvecklingen. Förväntningarna om en stigande reporänta påverkar sannolikt både hushållens syn på prisutvecklingen och bidrar till att allt fler nu uppger att de har fast ränta på sina bostadslån, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en oförändrad nivå jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 19 procent. De som enbart har rörlig ränta minskar med 6 procentenheter och ligger på 23 procent medan de med fast ränta ökar med 3 procentenheter till 26 procent. Det innebär att andelen som uppger att de enbart har fast ränta har ökat med 10 procentenheter sedan november 2019.

Boprisindikatorn ökade mest i Svealand utom Stockholm men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. I Östra Götaland minskade indikatorn med 5 enheter, från 39 till 34. I Norrland minskade den från 41 till 37. Störst ökning ser vi i Svealand utom Stockholm med 11 enheter till 50. I Västa Götaland ökar den med 2 enheter till 40 och i Stockholm ökar indikatorn med 1 enhet  till 48. Skåne ligger fortsatt i topp på samma nivå som  förrra månaden,  57 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 januari till 4 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19 jul-19 jun-19 maj-19 apr-19 mar-19
45 43 43 42 46 38 38 40 32 27 18 13

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 857 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 041 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv