Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

CFO Survey: Svenska finanschefer mer positiva trots betydande osäkerhet

De finansiella utsikterna visar en rejäl förbättring sedan i våras och även om optimismen kring de framtida affärsmöjligheterna är lägre än vid förra höstens mätning så är den betydligt högre än när det var som värst under våren. Den externa osäkerheten stiger till högsta nivån på fyra år och föga förvånande är företagens främsta prioriteringsområde att fortsätta reducera kostnader.

I våras valde vi att inte publicera den periodens CFO Survey då undersökningen genomfördes mitt under den initiala fasen av pandemin i mars. Det betydde att spridningen på svaren var extremt stor mellan företag som hade svarat i början av undersökningsperioden och de som hade svarat i slutet av perioden.

– När vi nu blickar tillbaka är det intressant att se hur företagens syn på framtida affärsmöjligheter i början av mars uppfattades som något bättre än hösten 2019 för att under tredje veckan i mars falla till den lägsta vi har uppmätt. Man kunde med andra ord nästan i realtid följa hur sentimentet bland de stora företagen utvecklades när pandemin slog till med full kraft, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.
   

Marcus Widén

      
Kraftig förbättring jämfört med för tre månader sedan

I höstens undersökning ser vi en kraftig vändning till det positiva i hur finanscheferna ser på de finansiella utsikterna jämfört med för tre månader sedan. Uppgången är starkast inom de branscher som inledningsvis drabbades hårdast av krisen: verkstad och tjänster till företag. Den vändning som syns i den svenska marknaden är betydligt kraftigare än generellt inom EU. 

Reducering av kostnader fortsatt i fokus
– Föga överraskande fortsätter företagens främsta prioriteringsområde vara att reducera kostnader men samtidigt ser vi att förväntningarna på organisk tillväxt har ökat i betydelse sedan förra höstens undersökning, vilket är glädjande, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Oron är stor för en fortsatt konjunkturavmattning. Undersökningen visar att den utmaning som tappar mest i vikt är brist på kvalificerad personal, vilket säkert kan förklaras av de många varsel som skett under pandemin. Finanscheferna antyder också att planerna framöver är att fortsätta se över personalstyrkan även om de indikerar en något mindre minskning än snittet inom EU.

Större utdelningar 2021 och investeringar i Sverige
Hela 48% av finanscheferna förväntar sig att öka nivån av förvärv och försäljningar de kommande 12 månaderna, vilket är den högsta procentsatsen sedan 2014. Svaren på hur deras företag planerar att använda överlikviditeten är mycket intressanta. Hela 58% har svarat att den ska användas till investeringar i Sverige medan endast 6% säger sig planera investeringar utomlands. Det kan jämföras med hösten 2019, då siffrorna var 42% för investeringar i Sverige och 24% för investeringar utomlands.

– Det här visar tydligt att man just nu har ett mer nationellt fokus, säger Henrik Nilsson på Deloitte.

Den andel som svarar att de tänker använda överlikviditeten till utdelningar till aktieägarna dubbleras också till 15% jämfört med 6% förra hösten.

Covid-19 fortsatt stor oro för en majoritet av företagen 2021 och 2022
I höstens undersökning ställdes två specifika frågor kring covid-19. Positivt är att en av tre finanschefer redan bedömer att deras företag är tillbaka på samma nivå av vinstgenerering som innan pandemin.

— Mer negativt är däremot att hela 60% bedömer att det kommer att dröja till 2021 eller 2022 innan så är fallet, säger Marcus Widén på SEB.

Undersökningen visar också att företagen på grund av covid-19 har ökat sina investeringsplaner vad gäller förbättringar av organisations- och affärsprocesser samt inom IT men dragit ner desamma inom mark, fastigheter och utrustning.

Om Deloitte/SEB CFO Survey
Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 18 andra europeiska länder. Läs den fullständiga rapporten här: www.cfosurvey.se.

För mer information kontakta:
Marcus Widén, ekonom, SEB
070-639 1057
marcus.widen@seb.se

Henrik Nilsson, partner, Deloitte                                                             
073-397 1102                                                                                                
henrik.nilsson@deloitte.se                                                                        
                                          
Presskontakt:
Niklas Magnusson, presschef, SEB
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

Christer Ahlgren, presskontakt, Deloitte
0708-14 23 20
christer.ahlgren@deloitte.se

    
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv