Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna mattas av

SEB:s Boprisindikator minskar med 5 enheter i december, från 55 till 50, men är fortfarande på en betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 65 och 39. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i december på 0,43 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 5 procent, vilket är en enhet lägre än förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 5 procentenheter från förra månaden till 59 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 9 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar från 20 till 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 50 vilket är en nedgång med 5 enheter från förra månaden.

— Boprisförväntningarna bromsar in något då den andra vågen av smittspridning har skapat ny osäkerhet kring både den medicinska och den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är inbromsningen måttlig och vi ser ännu ingenting av den dramatik som rådde i våras då den första vågens smittspridning skapade rekordstora svängningar i Boprisindikatorn. Det är fortsatt en stor majoritet som tror på stigande priser och även den faktiska prisutvecklingen fortsätter än så länge uppåt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,43 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,43 procent. Det är en ökning med 0,03 procentenheter jämfört med förra månaden.

— Hushållens reporänteförväntningar fortsätter att ligga högre än både dagens nivå och de flesta experters bedömningar. Den här månaden stiger de ytterligare något, trots att Riksbanken nyligen berättat att deras prognos är fortsatt nollränta i minst ett par år till. Hushållens syn skulle delvis kunna förklaras av de positiva vaccinnyheterna som kan bidra till en normalisering av ekonomin. Det diskuteras också om dagens enormt expansiva finans- och penningpolitik på sikt kan leda till inflation och kommande räntehöjningar, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med en enhet jämfört med förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå för tredje månaden i rad (23 procent) och andelen som har bunden ränta minskar med 3 procentenheter till 26 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 4 enheter till 15 procent.

Boprisindikatorn stiger endast i Svealand utom Stockholm och i Norrland
Från och med förra månaden gick vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis. Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att  statistisken kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar jämförelser med siffrorna för riket. I december ökar indikatorn i två av sex regioner och minskar i de övriga regionerna. I Svealand utom Stockholm ökar Boprisindikatorn från 44 till 52 och i Norrland ökar den med 7 enheter till 51. Den största nedgången står Skåne för där indikatorn minskar med 20 enheter från 59 till 39.  I Västra Götaland minskar indikatorn med 11 enheter till 43, Östra Götaland med 9 enheter till 65 och i Stockholm minskar den med 4 enheter från 54 till 50.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 24 november till 1 december. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-20 nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20 apr-20 mar-20 feb-20 jan-20
50 55 58 46 40 24 -23 -26 -20 47 45 43

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv