Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna bromsar in


 
SEB:s Boprisindikator minskar med 3 enheter i november, från 58 till 55, men är fortfarande på en betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till. På regional nivå är skillnaderna större och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 44 och 74. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i november på 0,40 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån stiger och ligger på 6 procent, vilket är betydligt fler än förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 1 procentenhet från förra månaden till 64 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 9 procent, att jämföra med 7 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar från 22 till 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 55 vilket är en nedgång med 3 enheter från förra månaden. 

- Efter fem månader i rad med stigande boprisförväntningar ser vi nu en liten inbromsning. Den ökade smittspridningen av Coronaviruset och en något mer avvaktande syn på den ekonomiska återhämtningen kan spela in. Samtidigt är de faktiska priserna fortsatt stigande och förväntningarna ligger kvar på klart högre nivåer än innan pandemin bröt ut, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.
 


 
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,40 procent om ett år 

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,40 procent. Det är en ökning med 0,05 procentenheter jämfört med förra månaden.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en betydligt högre nivå än förra månaden (2 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som förra månaden d.v.s. 23 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med hela 5 procentenheter till 29 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 2 enheter till 19 procent.

– Det är inte överraskande att fler nu väljer att binda eller planerar att binda räntan. Visserligen är huvudscenariot fortsatt låga räntor under ännu en tid men de blir knappast mycket lägre än de är nu. Dessutom är många bundna bolåneräntor nu lägre än de rörliga så den trygghet som följer med bundna räntor får man nu i praktiken gratis, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn ökar i Östra Götaland, Stockholm och Västra Götaland
Från och med denna månad går vi över till att redovisa den regionala Boprisindikatorn månadsvis. Tidigare redovisades den som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det innebär att  statistisken kan visa större variation mellan månaderna, särskilt vid stora och snabba förändringar, men underlättar jämförelser med siffrorna för riket. Under november stiger indikatorn i hälften av regionerna. Störst ökning ser vi i Östra Götaland, där Boprisindikatorn ökar med 10 enheter från 64 till 74. Stockholm ökar med 3 enheter till 54 och Västra Götaland med 1 enhet till 54. I resterande regioner minskar indikatorn. Den största nedgången står Norrland för, där indikatorn minskar med 21 enheter till 44. I Svealand utom Stockholm och i Skåne minskar den med 10 enheter vardera till 44 respektive 59.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 oktober till 3 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

nov-20 okt-20 sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20 apr-20 mar-20 feb-20 jan-20 dec-19
55 58 46 40 24 -23 -26 -20 47 45 43 43

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom 
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår interna­tionella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv