Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna återhämtar sig rekordsnabbt

Pressmeddelande
Stockholm 13 juli 2020

Boprisförväntningarna återhämtar sig rekordsnabbt

SEB:s Boprisindikator ökar med historiskt höga 47 enheter i juli, från minus 23 till plus 24. På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan minus 6 och plus 6. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå är oförändrad på 0,44 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 5 procent, även det oförändrat från föregående månad.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 22 procentenheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 42 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 18 procent, att jämföra med 43 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är oförändrat 30 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 24 vilket är en uppgång med 47 enheter från förra månaden.

– Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig sensationellt snabbt. Aldrig tidigare har vi sett en så stor uppgång en enskild månad. Avtagande styrka i pandemin, hopp om ekonomisk återhämtning och statistik som visar att bostadsmarknaden inte tagit särskilt mycket stryk under krisen, gör att hushållens syn på prisutvecklingen förändrats dramatiskt. Det är självklart för tidigt att ropa faran över men det faktum att Boprisindikatorn stiger så kraftigt ger i sig ett stöd för bostadsmarknaden framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent. Det är samma nivå som förra månaden.

– Sannolikt ligger hushållen fortfarande lite för högt i sina förväntningar men det centrala är att både hushåll och analytiker tror på fortsatt låga räntor. Det är en av de viktigaste faktorerna för att priserna ska hållas uppe framöver. Samtidigt har negativ tillväxt och stigande arbetslöshet historiskt haft en negativ effekt på bostadspriserna och det går inte att utesluta en svagare prisutveckling under hösten, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är oförändrat jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har endast rörlig ränta på sina lån minskar den här månaden med två procentenheter till 22 procent medan andelen som endast har bunden ränta ökar något till 26 procent. En oförändrad andel, 18 procent, uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån.

Boprisindikatorn ökar i samtliga delar av landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever för närvarande, innebär det också en eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Under juli ökar indikatorn i alla delar av landet. Störst ökning ser vi i Västra Götaland, där Boprisindikatorn stiger med 30 enheter från minus 24 till plus 6. Den minsta ökningen var i Stockholm som steg med 21 enheter från  minus 27 till minus 6. Resterande regioner ligger inom ett snävt intervall på minus 1 till plus 3. Östra Götaland går från minus 25 till minus 1. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn från minus 26 till plus 2. I både Norrland och Skåne steg Boprisindikatorn till plus 3, från minus 25 i Norrland respektive minus 22 i Skåne.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 juni till 7 juli. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jul-20 juni-20 maj-20 apr-20 mar-20 feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19
24 -23 -26 -20 47 45 43 43 42 46 38 38


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv