Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisförväntningarna återhämtade efter vårens fall

Pressmeddelande
Stockholm 7 september 2020

SEB:s Boprisindikator ökar med 6 enheter i september, från 40 till 46 och har nu helt återhämtat sig från vårens stora nedgång. På regional nivå är det fortsatt små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 38 och 50. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå fortsätter att minska och ligger i september på 0,39 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 2  procent, vilket är en nedgång med 1 procentenhet jämfört med föregående månad och tangerar en historisk bottennotering.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 procentenheter från förra månaden och till 55 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 9 procent, att jämföra med 12 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar från 27 till 29 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 46 vilket är en uppgång med 6 enheter från förra månaden.

– Nu är hela vårens rekordstora nedgång återhämtad och hushållens boprisförväntningar är tillbaks där de låg innan pandemin slog till. De dramatiska svängningarna i Boprisindikatorn har inte återspeglats i motsvarande rörelser i de faktiska priserna. De har tvärtom utvecklats ganska stabilt under våren och sommaren och det är tydligt att både hushåll och analytiker initialt överskattade pandemins negativa betydelse för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent. Det är en minskning med 0,02 procentenheter jämfört med förra månaden.

Två procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 2 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med 1 procentenhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 5 procentenheter till 22 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med 2 procentenheter till 25 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 3 enheter till 22 procent.

– Det är mycket ovanligt att så få som 2 procent uppger att de tänker binda räntan på sina lån. Det är också lite överraskande att det kommer nu, när de bundna räntorna i de flesta fall är lägre än de rörliga och man alltså inte betalar något för att binda. Å andra sidan har andelen som bara har rörlig ränta minskat, kanske har de som övervägde att binda redan kommit till skott. Dessutom råder en ganska bred samsyn att räntorna förblir låga länge än, vilket gör att många känner att det finns tid att fundera, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn ökar i samtliga delar av landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistisk stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever för närvarande, innebär det också en eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Under september ökar indikatorn i alla delar av landet. Störst ökning ser vi i Östra Götaland, där Boprisindikatorn stiger med 15 enheter från 27 till 42. Den minsta ökningen står Norrland och Svealand utom Stockholm för där indikatorn steg med 4 respektive 8 enheter till 40 respektive 38. Resterande regioner ligger i ett spann mellan 44 och 50. Västra Götaland steg från 37 till 50, Stockholm från 31 till 44 och i Skåne steg indikatorn från 35 till 47.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 augusti till 1 september. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-20 aug-20 jul-20 juni-20 maj-20 apr-20 mar-20 feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19
46 40 24 -23 -26 -20 47 45 43 43 42 46


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Niklas Magnusson, Presschef
070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 218 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 909 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv