Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ändringar i valberedningens förslag till SEB:s årsstämma 2020

Pressmeddelande
Stockholm 12 juni 2020

 

Kallelsen till SEB:s årsstämma den 29 juni 2020 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 28 maj 2020.

Valberedningen för SEB har föreslagit omval till styrelsen av Samir Brikho. Efter att förslaget offentliggjorts har Samir Brikho meddelat att han avböjer omval med anledning av tillkommande styrelseuppdrag utanför banken. I följd härav har valberedningen ändrat sitt tidigare förslag så att omval av Samir Brikho inte längre föreslås, att antalet styrelseledamöter föreslås vara nio samt att styrelsearvodet föreslås justeras ned för att reflektera det färre antalet styrelseledamöter. I övrigt kvarstår valberedningens förslag oförändrat.

SEB:s årsstämma kommer att hållas den 29 juni 2020 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövar sina rösträttigheter via post. Valberedningens förslag samt uppdaterade poströstformulär finns tillgängliga på bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Redan avlagda poströster enligt det tidigare formuläret gäller fortsatt. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se
   


 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 286 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.