Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 26 mars 2019

Pressmeddelande
Stockholm 19 februari 2019

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma äger rum tisdagen den 26 mars 2019 kl 13.00 i Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

På agendan finns bland annat styrelsens förslag till en ordinarie utdelning om 6 kronor (5,75) och en extraordinär utdelning om 50 öre per A och C-aktie för 2018.

Valberedningen föreslår omval av Johan H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok,  Sven Nyman, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg, samt nyval av Anne Berner och Lars Ottersgård.

Kallelsen till årsstämman och valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 20 februari 2019. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 20 februari 2019.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB 2019

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 749 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv