Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom

Pressmeddelande
Stockholm 5 juli 2019

Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom

Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har bildat ett gemensamt bolag som ska utveckla en plattform för hantering av KDK-uppgifter (känn din kund). EU-kommissionen har givit sitt godkännande i enlighet med EU:s konkurrensregler.

Det gemensamma bolaget förbereder nu sin första kommersiella lansering under 2020. Bolaget är autonomt och ska inledningsvis erbjuda KDK-tjänster till marknaden avseende stora och medelstora företag i Norden.

– Banksamarbetet har varit både effektivt och framgångsrikt. Tillsammans har vi på kort tid arbetat på en nordisk standard för KDK-uppgifter som uppfyller lagar och bestämmelser och utforskat olika alternativ för en framtida digital lösning. Eftersom vi nu fått grönt ljus av EU-kommissionen är vi redo att gå vidare med våra planer, säger Fredrik Millde, tillförordnad vd för det nordiska KDK-bolaget.

Bankernas främsta prioritering för samarbetet har varit att ta fram en nordisk plattform med standardiserade processer för hantering av KDK-uppgifter. Syftet är att förbättra kundupplevelsen genom att förenkla KDK-processerna för företagskunder och samtidigt förstärka bekämpningen av ekonomisk brottslighet i Norden.

De sex bankerna ska investera lika mycket i bolaget.

Tidigare pressmeddelande om det nordiska KDK-bolaget.

För mer information kontakta
Fredrik Millde, tillförordnad vd för det nordiska KDK-bolaget
073-351 5947
fredrik.millde@infidence.se
Presskontakt
Laurence.Westerlund, pressansvarig
08-763 8627
laurence.westerlund@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.