Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2019

Pressmeddelande
Stockholm 12 juni 2019

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2019

Starka börser ökar hushållens förmögenhet
             
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter steg kraftigt under det första kvartalet 2019 och vände upp igen efter förra kvartalets rekordnedgång. Uppgången beror främst på stigande aktietillgångar. Under kvartalet var fastighetstillgångarna mer eller mindre oförändrade medan räntetillgångarna ökade. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2019 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det första kvartalet med 690 miljarder kronor (+4,5 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 15 929 miljarder kronor. Den stora uppgången under kvartalet gör att hushållen nästan helt återhämtat förra kvartalets rekordnedgång. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade med 730 miljarder kronor till 20 205 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från stigande aktietillgångar (+9,9 procent) efter en god börsutveckling under början av 2019. Hushållens nysparande uppgick till 51 miljarder kronor under första kvartalet, vilket är en minskning med 14 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

  • För andra gången i sparbarometerns 23-åriga historia överstiger hushållens samlade förmögenhet 20 000 miljarder kronor. Den starka börsutvecklingen under årets första kvartal bidrog till att hushållen nu återhämtat förra kvartalets rekordnedgång. Det är intressant att det återigen är aktietillgångar som får stort genomslag på hushållens förmögenhet medan bostadsmarknaden i huvudsak rör sig i sidled och gör att hushållens största tillgång, fastighetstillgångarna, stabliserats på drygt 9 000 mijlarder kronor, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 40 miljarder kronor (0,9 procent), vilket är en minskad ökningstakt både jämfört med föregående kvartal (1,3 procent) och med  motsvarande kvartal föregående år (1,2 procent). På årsbasis sjönk ökningstakten för femte kvartalet i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan början av 2014 (4,7 procent). Hushållens konsumtionslån var för femte kvartalet i rad den lånekategori som växte snabbast. Konsumtionslånen ökade med 1,5 procent och överstiger för tredje kvartalet i rad studielånen som ökade med 1,3 procent. Övriga lån ökade med 0,8 procent och bostadslånen med 0,9 procent. Bostadslånen står för 77,6 procent av hushållens samlade skulder.

  • Den lugnare utvecklingen på bostadsmarknaden gör att bolånen nu ökar i långsammare takt. Skulderna är fortfarande både stora och stigande men ökningstakten är nu den lägsta sedan början av 2014. Det är också noterbart att det nu är konsumtionslånen som ökar snabbast. De utgör bara en liten del av de totala lånen men kan ändå orsaka problem för vissa hushåll och det är en utveckling som behöver bevakas framöver,  säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet 2019, miljarder kronor

Nettoförmögenhet 15 929
Varav tillgångar20 205
Varav skulder-4 276
Förändring nettoförmögenhet+690
Varav tillgångar+730
Varav skulder-40
Värdeförändring räntetillgångar+106
Värdeförändring aktietillgångar+612
Värdeförändring fastighetstillgångar+12
Varav nysparande+51

Fördelning av hushållens tillgångar, första kvartalet 2019

 Totala tillgångar, Mdr krFörändring i procent
Ränterelaterat4 167+2,6
Aktierelaterat6 808+9,9
Fastigheter9 231+0,1


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.