Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2019

Pressmeddelande
Stockholm 17 september 2019


Stark börs och stabil bostadsmarknad ger hushållen rekordstor förmögenhet
             
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter steg kraftigt under det andra kvartalet 2019 och befäste årets starka inledning. Hushållens tillgångar steg på bred front och passerade för första gången 21 000 miljarder kronor. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2019 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det andra kvartalet med 508 miljarder kronor (+3,1 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 16 736 miljarder kronor. Den stora uppgången under kvartalet gör att hushållen mer än återhämtat sig efter rekordnedgången i slutet av 2018. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade med 567 miljarder kronor till 21 072 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från stigande aktietillgångar (+3,7 procent) efter en god börsutveckling under kvartalet. Hushållens nysparande uppgick till 135 miljarder kronor, vilket är den högsta nivån sedan början av 2016.

  • Det andra kvartalet var starkt för hushållens förmögenhet. Såväl aktier som ränte- och fastighetstillgångar steg i värde och gav tillsammans med nysparandet en förmögenhetsökning med  567 miljarder kronor. För första gången uppgår nu hushållens samlade förmögenhet till över 21 000 miljarder kronor. Det är återigen aktietillgångarna som bidrar mest till utvecklingen medan det senaste decenniets draglok, fastigheterna, numera utvecklas i måttligare takt , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 59 miljarder kronor till 4 336 miljarder kronor. Det är den högsta skuldnivån någonsin och ökningstakten, 1,4 procent jämfört med kvartalet innan, är också den högre än föregående kvartal (0,9 procent). På årsbasis fortsatte dock ökningstakten att sjunka, nu för sjätte kvartalet i rad (4,9 procent). Ökningstakten är nu den lägsta sedan början av 2014 då den låg på 4,7 procent. Hushållens konsumtionslån var också för sjätte kvartalet i rad den lånekategori som växte snabbast. Konsumtionslånen ökade med 4,2 procent och överstiger nu tydligt studielånen som stod stilla under andra kvartalet. Bostadslånen ökade med 1,3 procent och övriga lån ökade med 1,1 procent. Bostadslånen står nu för 77,6 procent av hushållens samlade skulder.

  • Hushållens skulder fortsätter att stiga men det sker nu i betydligt lugnare takt vilket är positivt. Orsaken är att bostadspriserna nu stiger i måttligare takt än det senaste decenniet. Ett orosmoln är dock konsumtionslånen som fortsätter att vara den lånekategori som ökar snabbast och som nu är tydligt större än studielånen. Konsumtionslånen är fortfarande bara ungefär fem procent av de totala skulderna, men de är en lånekategori som ibland orsakar problem för låntagarna och utvecklingen behöver följas noga, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet 2019, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  16 736
Varav tillgångar21 072
Varav skulder-4 336
Förändring nettoförmögenhet+508
Varav tillgångar+567
Varav skulder-59
Värdeförändring räntetillgångar+110
Värdeförändring aktietillgångar+254
Värdeförändring fastighetstillgångar+203
Varav nysparande+135

Fördelning av hushållens tillgångar, andra kvartalet 2019

 Totala tillgångar, Mdr krFörändring i procent
Ränterelaterat4 289+2,6
Aktierelaterat7 031+3,7
Fastigheter9 752+2,1


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

 
 
 SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv