Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 5.9 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 13,2 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Trots att vi haft en säsongsmässig nedgång och att det makroekonomiska läget dämpades var kunderna fortsatt aktiva under det tredje kvartalet. SEB:s diversifierade affärsmodell är fortsatt gynnsam och rörelseresultatet ökade med 5 procent jämfört med förra året med en räntabilitet på eget kapital på 13.2 procent.”

Finansiell information

  Kv3 Kv2   Kv3   Jan–sep Helår
Mkr 2019 2019 % 2018 % 2019 2018 % 2018
Summa rörelseintäkter 11 942 12 197 - 2 11 433  4 36 045 34 123  6 45 868
Summa rörelsekostnader -5 589 -5 708 - 2 -5 421  3 -16 918 -16 379  3 -21 940
Förväntade kreditförluster, netto - 489 - 386  27 - 424  15 -1 297 - 753  72 -1 166
Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster
5 864 6 103 - 4 5 587  5 17 831 17 011  5 22 779
Rörelseresultat 5 864 6 103 - 4 5 587  5 17 831 21 517 - 17 27 285
NETTORESULTAT 4 772 4 892 - 2 4 539  5 14 346 18 558 - 23 23 134
          
Räntabilitet på eget kapital, % 13,2 13,9   12,7   13,1 17,7   16,3
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 13,2 13,9   13,1   13,2 13,6   13,4
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:21 2:26   2:10   6:64 8:57   10:69

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef Corporate Communications, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, cirka kl. 06.45 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv