Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator ligger kvar på 13 - hushållen fortsätter att ha högre boprisförväntningar än analytikerna

Boprisindikatorn ligger kvar på 13, samma nivå som i februari. På regional nivå är det Skåne som ligger högst, denna månad på 26. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 5 och 18. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,16 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är samma notering som föregående månad. Även andelen hushåll som tror på fallande priser, 29 procent, och på oförändrade priser, 21 procent, är oförändrade jämfört med februari.  Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 13, vilket är oförändrat jämfört med förra månaden.

  • Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande och förra månadens tydliga uppgång i förväntningarna har inte fortsatt. Det är intressant att det är fler som ändå tror på stigande priser än på sjunkande. Hushållen har därmed en starkare tro på bostadsmarknaden än vad analytikerna har. Där tror de flesta på sidledes eller svagt negativ utveckling, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,16 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,16 procent. Det är 0,08 procentenheter lägre än förra månaden.

  • I december och januari var det stort fokus på Riksbankens första räntehöjning på sju år och det diskuterades om en normalisering av räntan till betydligt högre nivåer än idag. Den diskussionen har nu lagt sig och både ekonomernas och hushållens ränteförväntningar har justerats ned, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 21 procent, en nedgång med en procentenhet från förra månaden. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger på 26 procent jämfört med förra månaden.

Boprisindikatorn positiv i hela landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det gör att förra månadens ökning får genomslag även den här månaden och gör att de regionala siffrorna stiger trots att de nationella siffrorna ligger still. Störst ökning ser vi i Skåne där indikatorn ökade med 16 enheter från 10 till 26. I Stockholm steg indikatorn med 6 enheter, från minus 1 till plus 5. Västra Götaland ökade med 2 enheter från 5 till 7. I Svealand utom Stockholm steg indikatorn med 9 enheter, från 9 till 18. Östra Götaland steg med 7 enheter jämfört med förra månaden, till 15. Indikatorn ökade även i Norrland med 5 enheter från 11 till 16.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 februari till 5 mars.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mar-19 feb-19 jan-19 dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18
13 13 0 10 13 22 33 26 13 7 11 7

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december  2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till  1699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv