Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: SEB:s resultat för andra kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till 6.1 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 13,9 procent.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”SEB:s diversifierade affärsmodell är fortsatt gynnsam. Både företags- och privatkunder var
aktiva och lånevolymerna ökade. Rörelseresultatet på 6,1 miljarder kronor var 4 procent högre
än det första kvartalet i år. Vi har den finansiella styrkan som behövs för att kunna stödja våra kunder framöver.”

Finansiell information

 Kv2Kv1 Kv2 Jan–junHelår
Mkr20192019%2018%20192018%2018
Summa rörelseintäkter12 19711 907 211 903 224 10322 690 645 868
Summa rörelsekostnader-5 708-5 622 2-5 527 3-11 329-10 957 3-21 940
Förväntade kreditförluster, netto- 386- 422- 9- 221 74- 808- 330 145-1 166
Rörelseresultat före
jämförelsestörande poster
6 1035 864 46 167- 111 96711 424 522 779
Rörelseresultat6 1035 864 410 674- 4311 96715 930- 2527 285
NETTORESULTAT4 8924 681 410 024- 519 57314 019- 3223 134
          
Räntabilitet på eget kapital, %13,912,7 29,7 13,220,4 16,3
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %13,912,8 16,4 13,213,8 13,4
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr2:262:16 4:63 4:436:48 10:69


Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef för medierelationer, 070-763 9947

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv