Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Kraftig uppgång i hushållens boprisförväntningar

SEB:s Boprisindikator stiger i maj. Uppgången är 9 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 27. På regional nivå ser vi tydliga uppgångar i alla regioner och fortsatt är det Östra Götaland som ligger i topp, denna månad på 34 med Skåne tätt efter på 32. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 10 och 23. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker marginellt till 0,12 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 49 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 5 enheter från föregående månad. Andelen som tror på fallande priser har minskat med 4 procentenheter och hamnar på 22 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som i april, 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 27, vilket är en ökning med 9 enheter jämfört med förra månaden.

  • Boprisförväntningarna stiger rejält och har nu ökat med 27 enheter sedan årsskiftet. Hushållen har under ganska lång tid varit mer optimistiska om bostadsmarknaden än prognosmakarna som ofta varnat för fortsatta nedgångar. Den faktiska prisutvecklingen går nu i sidled eller svagt uppåt och ger alltså i allt väsentligt hushållen rätt. Det finns alltså all anledning att följa hushållens uppfattningar om prisutvecklingen noga, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent. Det är 0,01 procentenheter lägre än förra månaden.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 20 procent jämfört med föregående månad 21 procent. De som enbart har rörlig ränta minskar med fyra procentenheter och ligger på 23 procent jämfört med förra månaden.

  • Hushållens ränteförväntningar steg inför Riksbankens höjning i december men har sedan snabbt fallit tillbaks sedan årsskiftet. De ligger nu ganska stabilt på låga nivåer och fortsätter till och med att sjunka något. Det är rimligt att anta att de låga ränteförväntningarna bidrar till både stigande förväntningar på bopriserna och sjunkande intresse för att binda räntan på bostadslånen, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn positiv i hela landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Svealand utom Stockholm, där indikatorn ökade med 10 enheter från 13 till 23. I Västra Götaland  steg indikatorn med 10 enheter, från 12 till 22. Östra Götaland, Skåne och Stockholm ökade alla med 7 enheter vardera. Östra Götaland från 27 till 34, Skåne från 25 till 32 och Stockholm från 3 till 10. Norrland steg med 1 enhet, från 22 till 23.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 april till 7 maj.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-19 apr-19 mar-19 feb-19 jan-19 dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18
27 18 13 13 0 10 13 22 33 26 13 7

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars  2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till  1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.