Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB kommenterar Finansinspektionens tillsyn

Pressmeddelande
Stockholm 18 december 2019

 

 

 

 

SEB kommenterar Finansinspektionens tillsyn 

Som en del i sin pågående tillsyn har den svenska Finansinspektionen meddelat att myndigheten 
inleder en sanktionsprövning gällande SEB AB:s kontroll och styrning av de baltiska dotterbankerna. 

Banken har inte tagit del av Finansinspektionens preliminära bedömningar som föranlett prövningen. SEB arbetar i full transparens med Finansinspektionen.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Head of Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 

 

 

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.