Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Kommentar angående material från Sveriges Television

Pressmeddelande
Stockholm 19 november 2019

Kommentar angående material från Sveriges Television

SEB har tagit del av en lista på 194 företagsnamn från Sveriges Televisions program Uppdrag granskning. SEB har jämfört namnen med den interna analys banken genomfört och som legat till grund för den bedömning och de uttalanden banken har gjort kring den baltiska verksamheten.
Namnen på SVT:s lista täcks i allt väsentligt av bankens egen analys och förändrar inte i grunden gjord bedömning.

Namnen på SVT:s lista är hanterade sedan tidigare där cirka 95 procent av kundrelationerna är avslutade. När SEB har upptäckt misstänkt aktivitet har detta rapporterats till relevant finanspolis. Ett fåtal kunder finns kvar hos SEB. SEB:s bedömning är att dessa kvarvarande kunder möter de kriterier som banken ställer och att det inte har funnits skäl att avsluta kundrelationerna med den information SEB har om kunderna idag. SEB arbetar löpande med att säkerställa att SEB:s kunder lever upp till bankens krav.

En majoritet av namnen på listan är historiska kundrelationer från Estland. SEB i Estland fick 2006 kritik och rekommendationer från den estniska finansinspektionen för hanteringen av kunder med hemvist utanför Estland. Samtidigt fick SEB information från en extern visselblåsare, vilket sammantaget ledde till att SEB i Estland stärkte rutinerna, anmälde ett antal kunder till finanspolisen och avslutade ett flertal kundrelationer.

Även om banken historiskt levt upp till regelverkens krav, kan vi med dagens kunskap konstatera att varken regelverk eller banksystemets förmåga var tillräckligt effektiva för att hantera penningtvättsrisker före 2008. Sedan dess har SEB:s förmåga att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt finansiell brottslighet förstärkts över tid. Regelverken har skärpts, medvetenheten har ökat och bankens rutiner, processer och system förbättrats. SEB gör sitt yttersta för att förhindra att banken blir utnyttjad för finansiell brottslighet. Däremot kan SEB inte garantera att banken varken har blivit eller kommer att bli utnyttjad.  

Om det skulle framkomma ny relevant information som SEB inte har haft kännedom om sedan tidigare kommer banken att vidta åtgärder. SEB vill ge alla som följer banken likvärdig, korrekt och transparent information. SEB har inte kännedom om ytterligare information som skulle kunna framkomma i Uppdrag gransknings program.  

För mer information kontakta
Frank Hojem, Head of Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se
 
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019, kl. 08.30 CET.
 
SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.