Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Avtagande tillväxttakt, men mer attraktiv värdering

Pressmeddelande
Stockholm 5 februari 2019

2018 blev ett volatilt år med svag utveckling för de flesta tillgångsslag trots  stark tillväxt och resultatutveckling som imponerade. Även 2019 väntas bli slagigt, då vi fortfarande är kvar i konjunkturens sencykliska skede. Den globala tillväxten mattas successivt av och företagssektorns vinstgenereringsförmåga utmanas. Kortsiktiga störningsmoment som politisk oro får ofta större genomslag i denna fas, men vi ser även en del positiva motkrafter som kan dämpa volatiliteten under året.

  • Trots ökad osäkerhet kring konjunktur och bolagsvinster är vår prognos ändå att de flesta tillgångsslag kommer att ge positiv avkastning. Det som tydligt har förbättrat bilden är centralbankernas mer försiktiga agerande, tillgångarnas värdering och positionering. Att prognostisera kortsiktig avkastning är alltid svårt, speciellt i den senare delen av konjunkturcykeln. Den mycket svaga perioden vi har lagt bakom oss ökar dock sannolikheten för positiv avkastning, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, Private Banking.


Rapporten innehåller denna gång även ett tema om det intressanta området energieffektivitet, där vi räknar med ett starkt växande behov av investeringar framöver. Det skapar möjligheter och utmaningar för både företag och investerare.

Missa inte vår webbfilm och lyssna gärna på podden, allt samlat på seb.se/investmentoutlook.

Rapporten finns också att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
08-763 6304
fredrik.oberg@seb.se

 
Presskontakt
Laurence Westerlund, Pressansvarig
08-763 8627
laurence.westerlund@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.