Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt igen

Pressmeddelande
Stockholm 11 februari 2019

SEB:s Boprisindikator vänder upp i februari. Uppgången är 13 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 13. På regional nivå är det fortfarande Stockholm som ligger lägst, denna månad på minus 1. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 5 och 11. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,24 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 8 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 6 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser har minskat och hamnar på 29 procent, vilket är 7 procentenheter lägre än förra månadens 36 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 13, vilket är 13 enheter högre än förra månaden.

  • Det är en rejäl uppgång och den första ökningen av Boprisindikatorn på fem månader. En delförklaring är säsongsmönster. Årets första visningshelg är nyligen avklarad, marknaden vaknar till liv och februari är ofta en månad då förväntningarna stiger. Fler tänkbara förklaringar är ett minskat fokus på Riksbankens räntehöjningar och en ökad politisk stabilitet efter lösningen på regeringensfrågan, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,24 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,24 procent. Det är 0,02 procentenheter högre än från förra månaden.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med tre procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 22 procent även denna månad. De som enbart har rörlig ränta sjunker en procentenhet och ligger på 26 procent jämfört med förra månaden.

  • I januari var det stort fokus på Riksbankens första räntehöjning på sju år och ovanligt många ville binda sin ränta för att gardera sig mot fortsatta uppgångar. Nu är räntehöjningen gjord, diskussionen har lagt sig och det mesta tyder på att det dröjer innan det kommer fler höjningar. Det har troligen dämpat viljan att binda räntan något även om den fortfarande är relativt hög, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn endast negativ i Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Skåne där indikatorn ökade med 12 enheter från minus 2 till plus 10. I Stockholm steg indikatorn med 3 enheter och är nu den enda region som redovisar en negativ nivå, minus 1. Västra Götaland ökade med 1 enhet från 4 till 5 enheter. I Svealand utom Stockholm är indikatorn oförändrad och ligger kvar på 9 enheter. Störst minskning står Östra Götaland för denna månad  där indikatorn sjönk  med 3 enheter från 11 till 8. Indikatorn sjönk även i  Norrland med 1 enhet från 12 till 11.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 januari till 5 februari.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-19 jan-19 dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18
13 0 10 13 22 33 26 13 7 11 7 4

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31  december  2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.