Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar fortsätter att falla

SEB:s Boprisindikator fortsätter att sjunka i januari. Nedgången är 10 enheter från föregående månad och indikatorn är nu +/- 0. Tron på stigande priser har vänt ner i alla regioner förutom i  Stockholm. Indikatorn är dock fortfarande lägst i Stockholm där den nu hamnar på minus 4. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan minus 2 och plus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,22 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 11 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 36 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en minskning med 5 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser har ökat och hamnar även den på 36 procent, vilket är 5 procentenheter mer än förra månadens 31 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på +/- 0, vilket är 10 enheter lägre än förra månaden.

  • Boprisindikatorn sjunker för fjärde månaden i rad och bekräftar den stora osäkerhet som nu råder på bostadsmarknaden. Blandade försäljningssiffror och Riksbankens första räntehöjning på sju år bidrar till den avvaktande stämningen. För första gången i Boprisindikatorns drygt 15-åriga historia väger det nu helt jämnt mellan de som tror på stigande priser och de som tror på sjunkande priser, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,22 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,22 procent. Det är 0,17 procentenheter lägre än från förra månaden.

Elva procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden och den högsta noteringen sedan april 2011. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 22 procent denna månad. Även de som enbart har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent.

  • Efter Riksbankens räntehöjning har intresset för att binda räntan ökat hos låntagarna. Det var nästan 8 år sedan vi senast hade en så stor andel som sa att de vill binda räntan. Fortfarande är dock osäkerheten stor om hur snabbt och högt räntan kommer att stiga och det återstår att se hur många som gör slag i saken och faktiskt binder räntan för hela eller delar av lånen, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn faller i samtliga regioner utom i Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst minskning ser vi även denna månad i Skåne där indikatorn sjönk  med 19 enheter från 17 till minus 2. Indikatorn sjönk även i  Svealand utom Stockholm, Östra Götaland, Västra Götaland och Norrland med 14, 9, 6, respektive 2 enheter. I Stockholm steg indikatorn med 4 enheter men ligger fortfarande på en negativ nivå, minus 4. Stockholm och Skåne är nu de enda regionerna som har negativa boprisförväntningar, minus 4 respektive minus 2.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 2 till 8 januari.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-19 dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18 april-18 mar-18 feb-18
0 10 13 22 33 26 13 7 11 7 4 - 7

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.