Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen tror alltmer på stigande bostadspriser

Pressmeddelande
Stockholm 8 april 2019

SEB:s Boprisindikator stiger i april. Uppgången är 5 enheter från föregående månad och indikatorn är nu 18. På regional nivå är det Östra Götaland som ligger högst, denna månad på 27. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 3 och 25. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger nu på 0,13 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 44 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på fallande priser har minskat och hamnar på 26 procent, vilket är 3 enheter lägre än förra månadens 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som i mars, 21 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 18, vilket är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden.

  • De senaste månaderna har hushållen varit mer positiva till bostadsmarknaden än vad analytikerna varit. Det börjar också dyka upp en del statistik som antyder att hushållens lite mer positiva syn kan vara motiverad. De senaste siffrorna pekar på både fler avslut och svagt stigande priser. Samtidig väntar fortfarande en hel del nyproduktion på att komma ut på marknaden vilket kan pressa priserna, så det är för tidigt att dra säkra slutsatser säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent. Det är 0,03 procentenheter lägre än förra månaden.

  • Hushållen fortsätter att justera ned sina ränteförväntningar och vi ser nu den lägsta noteringen på sex månader. Vi ser också ett minskat gap mellan hushållens förväntningar och den faktiska reporäntan. Den differensen är nu den minsta sedan oktober 2014. På ett års sikt är nu hushållens förväntingar på reporäntan bara 0,13 procentenheter högre än Riksbankens egen prognos på noll procent, vilket också det är en ovanligt liten marginal , säger Jens Magnusson.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en procentenhet från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 21 procent jämför medföregående månad. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger på 27 procent jämfört med förra månaden.

Boprisindikatorn positiv i hela landet

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Östra Götaland där indikatorn ökade med 12 enheter från 15 till 27. I Norrland steg indikatorn med 6 enheter, från 16 till 22. Västra Götaland ökade med 5 enheter från 7 till 12. I Svealand utom Stockholm backade indikatorn med 5 enheter, från 18 till 13. Stockholm och Skåne backade med 2 respektive 1 enhet jämfört med förra månaden, till 3 respektive 25.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 mars till 3 april.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

apr-19 mar-19 feb-19 jan-19 dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 juli-18 juni-18 maj-18
18 13 13 0 10 13 22 33 26 13 7 11

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december  2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till  1699 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.