Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Pensionsgapet kartlagt i SEB:s Välfärdsbarometer

Stockholm 5 juni 2019

Pensionsgapet kartlagt i SEB:s Välfärdsbarometer

SEB:s Välfärdsbarometer 2019 har kartlagt svenska folkets önskemål och förväntningar när det gäller pensionsålder. Svenskarna vill i snitt gå i pension vid 63,8 års ålder. Den förväntade pensionsåldern är högre, 66,9 år. Det finns alltså ett tydligt gap mellan hur länge människor vill arbeta och hur länge det reformerade pensionssystemet säger att de bör arbeta.

– Den politiska överenskommelsen om höjd pensionsålder innebär att svenskarna måste gå i pension senare än vad de i snitt vill, konstaterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

SEB:s Välfärdsbarometer har även undersökt synen på pensionssystemen i de nordiska grannländerna. Efter att pensionsåldern i Danmark har indexerats så att den ska höjas från 65 till 67 år noteras ett skarpt fall i det danska förtroendet för pensionssystemet.

– Möjligen har de genomförda förändringarna i Danmark, och debatten om dem, bidragit till det fallande resultatet. Om den svenska opinionen går samma väg när motsvarande förändringar beslutas här, återstår att se. Man kan ana att diskussionen om pensionsåldrar i Sverige bara börjat, kommenterar Jens Magnusson.

Välfärdsindex stiger svagt, för femte året i rad

Välfärdsbarometern 2019 redovisar också SEB:s Välfärdsindex – en mätning som kartlägger människors attityder kring de mest centrala delarna i vårt välfärdssystem.

  • Välfärdsindex stiger i Sverige för femte året i rad, till aningen över 52, att jämföra med fjolårets knappa 52. Sverige ligger fortsatt klart efter övriga nordiska länder.
  • Uppfattningarna om skolan och barnomsorgens kvalitet, Skolindex, stiger i Sverige och faller i Finland, i linje med hur länderna utvecklas i de internationella undersökningarna av prestationerna i skolan, Pisa och Timss.
  • Mest nöjd i Norden med vårdens kvalitet är man i Norge, med ett Vårdkvalitetsindex på 78, vilket också är årets högsta notering av alla välfärdsområden i alla nordiska länder.
  • Sverige noterar åter högst Föräldraindex i Norden. Det resultatet uppmäts efter att barnbidraget höjdes i mars 2018. 
  • I Finland noteras ett tydligt fall i förtroendet för äldreomsorgen, efter att brister på enskilda äldreboenden uppmärksammats mycket det gångna året. 

Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com/sv 

För mer information kontakta
Jens Magnusson
08-676 9118
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se
 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.