Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nytt verktyg belyser ojämlika pensioner

Pressmeddelande
Stockholm 22 augusti 2019

Nytt verktyg belyser ojämlika pensioner

Dagens pensioner är ojämlika. En hög andel deltidsarbete bland kvinnor parat med en ojämlik arbetsmarknad driver utvecklingen. För att belysa effekterna lanserar SEB ett verktyg där kunderna enkelt kan räkna ut hur deltidsarbete slår på den framtida pensionen.

  • För en person som är 25 år och har en lön på 25 000 kronor innebär fem års deltidsarbete på 75 procent att pensionen blir nästan 950 kronor lägre i månaden, i 20 år*, säger Jens Magnusson, privatekonom. Deltidsarbete visar sig ofta slå hårt mot pensionen. Med vårt beräkningsverktyg vill vi synliggöra effekten och göra det enkelt att räkna ut hur deltid påverkar den egna pensionen.

Statistik visar att andelen av landets totala föräldrapenning som tas ut av män är 29 procent och av kvinnor 71 procent**. Dessutom är det tre gånger vanligare att kvinnor arbetar deltid än män, viket är en viktig orsak till att kvinnors pension också bara är knappt 70 procent av männens***.

  • Statistiken visar tyvärr att dagens fördelning av framförallt deltiden, blir till en kvinnofälla där kvinnor halkar efter i pensionsutbetalning. Vi tror att en ökad tydlighet kring hur fördelningen av familjens arbete påverkar också långsiktiga frågor, som pensionen, kommer att leda till att fler par gör mer medvetna val. Det underlättar ett mer jämställt arbetsliv vilket i slutändan leder till att ojämlikheterna i pension suddas ut, säger Jens Magnusson.

Tre åtgärder för att motverka ojämlik pension kan vara:

  1. Dela på deltiden
  2. Överlåt premiepensionsrätten till den part som har de lägre inkomsterna
  3. Kompensera den personen som jobbar deltid med ett privat pensionssparande.

*I våra beräkningar har vi antagit att man är föräldraledig under barnets första levnadsår och att man därefter omfattas av barnårsrätt de kommande tre åren,**Försäkringskassan, ***Pensionsmyndigheten

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
08-676 9118
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.