Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förväntningar på bostadspriserna tar ny fart uppåt

Pressmeddelande
Stockholm 7 oktober 2019

Hushållens förväntningar på bostadspriserna tar ny fart uppåt

SEB:s Boprisindikator stiger tydligt jämfört med föregående månad och ligger i oktober på 46. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 35 och 52. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar något och ligger nu på  0,08 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån är oförändrad jämfört med förra månaden och ligger kvar på 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 enheter sedan förra månaden och ligger nu på 60 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 14 procent att de tror på minskade priser det kommande året. Det är en minskning med 5 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har ökat från16 till 18. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 46.

      -          De svenska hushållens syn på bostadspriserna tar ny fart och Boprisindikatorn stiger till 46. Nu tror 60 procent på stigande priser vilket är den högsta noteringen sedan oktober 2017. En trolig drivkraft för de stigande prisförväntningarna är en allt mer etablerad uppfattning att räntan kommer att förbli låg, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,08 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,08 procent. Hushållens tro på reporäntan stiger något och är nu på en högre nivå jämfört med föregående månads 0,02 procent.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en oförändrad nivå jämfört med förra månaden. Även andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på samma nivå som förra månaden, på 20 procent. De som enbart har rörlig ränta minskar med en procentenhet och ligger på 24 procent jämfört med förra månaden medan de med fast ränta ökar med 1 procentenhet till 18 procent.

-          Intresset för att binda räntan på sina lån ligger kvar på relativt hög nivå. En förklaring kan vara att de bundna räntorna i dagsläget är nästan lika låga som de rörliga. Den ”försäkringspremie” man betalar för att undvika räntehöjningar är därmed liten och fler passar då på att säkra sina räntekostnader på dagens låga nivå, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn ökade mest i Stockholm men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Stockholm, där indikatorn ökade med 10 enheter från 32 till 42. I  Svealand utom Stockholm ökade den med 6 enheter till 36. I Skåne ökade indikatorn med 4 enheter till 52, i Västra och Östra Götaland ökade indikatorn med 2 respektive 1 enhet, till 45 respektive 43 enheter. Indikatorn minskade endast i Norrland, från 38 enheter till 35.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 24 september till 1 oktober.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19maj-19apr-19mar-19feb-19jan-19dec-18nov-18
46383840322718131301013


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv