Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens förväntningar på bostadspriserna backar

Pressmeddelande
Stockholm 11 november 2019

Hushållens förväntningar på bostadspriserna backar

SEB:s Boprisindikator sjunker jämfört med föregående månad och ligger i november på 42. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 38 och 59. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar och ligger nu på  0,11 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar också något jämfört med förra månaden och ligger nu på 8 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 3 enheter sedan förra månaden och ligger nu på 57 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 15 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året. Det är en ökning med 1 enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har ökat från 18 till 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 42 vilket är 4 enheter lägre än förra månaden.

  • Efter en stark trend sedan årskiftet ser vi den här månaden en nedgång i hushållens syn på bostadsmarknaden. Troliga orsaker är allt tydligare signaler om en ekonomisk inbromsning samt beskedet från Riksbanken att en räntehöjning är nära förestående. Samtidigt är det inget ras vi talar om och indikatorn ligger fortfarande över sitt historiska genomsnitt, vilket indikerar en stabil bostadsmarknad , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent. Hushållens tro på reporäntan stiger något och är nu på en högre nivå jämfört med föregående månads 0,08 procent.

  • Riksbanken överraskade både experter och hushåll när den meddelade att planen att höja reporäntan redan i december, ligger fast. De flesta trodde att höjningen skulle skjutas på framtiden eller till och med ändras till en sänkning. Beskedet verkar ha påverkat hushållen som höjer sin prognos för reporäntan, sänker förväntningarna på boprisutvecklingen och justerar upp sin vilja att binda räntan, säger Jens Magnusson.

Åtta procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en marginellt högre nivå jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 enheter jämfört med förra månaden och ligger nu  på 22 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med 3 procentenheter och ligger på 27 procent medan de med fast ränta minskar med 2 procentenheter till 16 procent.

Boprisindikatorn ökade mest i Östra Götaland men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Östra Götaland, där indikatorn ökade med 8 enheter från 43 till 51. I  Skåne ökade den med 7 enheter till 59. I Norrland och Svealand utom Stockholm ökade indikatorn med 6 respektive 2 enheter, till 41 respektive 38 enheter. Indikatorn minskade endast i Västra Götaland och Stockholm med 5 respektive 1 enhet, till 40 respektive 41 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 oktober till 5 november.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

nov-19okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19maj-19apr-19mar-19feb-19jan-19dec-18
42463838403227181313010


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, chef Corporate Communication
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.