Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens boprisförväntningar stabila på hög nivå

Pressmeddelande
Stockholm 9 december 2019

Hushållens boprisförväntningar stabila på hög nivå

SEB:s Boprisindikator ligger i december på i princip samma nivå som föregående månad. Den ökar  med en enhet till 43. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 35 och 56. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker och ligger nu på  0,07 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån minskar något jämfört med förra månaden och ligger på 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 enheter sedan förra månaden och ligger nu på 60 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 17 procent att de tror på sjunkande priser det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har minskat från 20 till 17. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43.

      -          Hushållens förväntningar på bostadspriserna är stabila på en relativt hög nivå. Under 2019 har Boprisindikatorn stigit med 43 enheter vilket är den största uppgången sedan 2012. Nivån indikerar att vi kan få fortsatt stigande bostadspriser in i 2020. Å andra sidan har vi en svagare ekonomisk utveckling framför oss och troligen även en räntehöjning från Riksbanken, så det blir spännande att se vad som väger tyngst , säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,07 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,07 procent. Det är något lägre än förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,11 procent.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en marginellt lägre nivå jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 23 procent. De som enbart har rörlig ränta minskar med 5 procentenheter och ligger på 22 procent medan de med fast ränta ökar med 4 procentenheter till 20 procent.

-          Hushållens räntestrategier utmanas. Å ena sidan tror de flesta på ett fortsatt lågt ränteläge och historiskt har rörlig ränta varit lönsamt. Å andra sidan har vi åtminstone en första räntehöjning i sikte och i dagsläget betalar man knappt något extra för den trygghet som en bunden ränta innebär. Sammantaget verkar fler än tidigare välja att binda sina räntor, helt eller delvis, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn ökade endast i Norrland men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna.Det är endast i Norrland indikatorn ökar, från 41 till 43 och i Stockholm är den oförändrad på 41.  Störst minskning  ser vi i Skåne och Svealand utom Stockholm, där indikatorn minskade  med 3  enheter vardera till 56 respektive 35.  Indikatorn minskade i Västra Götaland och Östra Götaland med 1 enhet vardera, till 39 respektive 50 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 november till 3 december.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-19nov-19okt-19sep-19aug-19jul-19jun-19maj-19apr-19mar-19feb-19jan-19
43424638384032271813130


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046  miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv