Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förväntningar på bostadspriserna bromsar in

Pressmeddelande
Stockholm 12 augusti 2019

Förväntningar på bostadspriserna bromsar in

SEB:s Boprisindikator vänder svagt nedåt efter att ha stigit fyra månader i rad. Nedgången är 2 enheter från föregående månad och indikatorn ligger i augusti på 38. På regional nivå står sig tidigare mönster med Skåne i topp och Stockholm i botten. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 29 och 52. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger marginellt och ligger nu på  0,08 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 4 procent.

Andelen som tror på stigande och oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 56 procent respektive 20 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 18 procent att de tror på minskade priser det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månad. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 38, vilket är en nedgång med 2 enheter jämfört med förra månaden.

  • Prisförväntningarna tar ett litet steg bakåt efter en kraftig uppgång hittills under året. Trendbrottet sammanfaller dock med sommaren som alltid innebär stiltje på bostadsmarknaden. Det blir intressant att se utvecklingen i september när visningarna kommit igång och bostadsköparna vaknat till liv igen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,08 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,08 procent. Det är marginellt högre jämfört med föregående månads 0,06 procent.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 23 procent jämfört med föregående månads 21 procent. De som enbart har rörlig ränta minskar med en procentenhet och ligger på 24 procent jämfört med förra månaden medan de med fast ränta minskar med 2 procentenheter till 16 procent.

  • Intresset för att binda räntan har sjunkit och är nu nere på den lägsta nivån sedan mars 2018. När Riksbanken höjde reporäntan i december var det många som ville gardera sig mot fortsatta räntehöjningar men sedan dess har signalerna varit mer avvaktande. Nu är det många som tror att nästa höjning kommer att dröja länge och därmed känns det mindre brådskande att binda räntan, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn steg i hela landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Norrland, där indikatorn ökade med 9 enheter från 37 till 46. I både Stockholm och Västra Götaland ökade indikatorn med 3 enheter vardera, till 29 respektive 37. I Skåne från 47 till 52 och i Östra Götaland från 41 till 43. Svealand utom Stockholm är den enda regionen som minskar, från 38 till 36.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 juli till 6 augusti.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-19jul-19jun-19maj-19apr-19mar-19feb-19jan-19dec-18nov-18okt-18sep-18
38403227181313010132233


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni  2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv