Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt stigande boprisförväntningar hos hushållen

Pressmeddelande
Stockholm 10 juni 2019

Fortsatt stigande boprisförväntningar hos hushållen

SEB:s Boprisindikator stiger för tredje månaden i rad. Uppgången är 5 enheter från föregående månad och indikatorn ligger i juni på 32. På regional nivå ser vi tydliga uppgångar i alla regioner utom Östra Götaland som ligger kvar på samma nivå som förra månaden. Skåne ligger denna månad i topp på 42 . Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 23 och 34. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar på samma nivå som i maj, 0,12 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 51 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på fallande priser har minskat med 3 procentenheter och hamnar på 19 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar marginellt i juni och ligger på 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 32, vilket är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden.

  • Vi ser just nu en kraftfull återhämtning i svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Sedan årskiftet har Boprisindikatorn stigit med 32 enheter och är nu tillbaks på mer normala nivåer efter nedgångar under 2017 och 2018. Nu är det åter mer än hälften av som tror på stigande priser medan mindre än en femtedel tror att priserna kommer att sjunka det närmaste året. Diskussionen om fortsatt låga räntor och politikernas svårigheter att förbättra bostadsmarknadens funktion, påverkar sannolikt hushållens syn på utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent. Det är oförändrat jämfört med förra månaden.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 22 procent jämfört med föregående månad 20 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med tre procentenheter och ligger på 26 procent jämfört med förra månaden.

  • Det är fortfarande tydligt att många väljer mellan helt rörliga och helt bundna räntor. Det kan finnas bra skäl till det men för de flesta skulle det vara bra att tänka lite mer både och. Det är trevligt att dra nytta av dagens extremt låga ränteläge men att ligga med helt rörlig ränta på ett stort lån medför också risker. Att blanda lånedelar med rörlig och bunden ränta, är ett sätt att både ha glädje av dagens låga räntor och gardera sig för framtidens hittills okända ränteläge, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn positiv i hela landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Stockholm, där indikatorn ökade med 13 enheter från 10 till 23. I Skåne steg indikatorn med 10 enheter, från 32 till 42. Västra Götaland, Svealand utom Stockholm och Norrland ökade alla under juni månad. Västra Götaland från 22 till 29, Svealand utom Stockholm från 23 till 31 och Norrland från 23 till 28. Endast Östra Götaland låg kvar på samma nivå som förra månaden, 34 enheter.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 maj till 3 juni.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

juni-19maj-19apr-19mar-19feb-19jan-19dec-18nov-18okt-18sep-18aug-18juli-18
32271813130101322332613


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.