Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fortsatt stabila förväntningar på bostadspriserna

Pressmeddelande
Stockholm 9 september 2019

Fortsatt stabila förväntningar på bostadspriserna

SEB:s Boprisindikator är oförändrad jämfört med föregående månad och ligger kvar på 38. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 30 och 48. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker ytterligare och ligger nu på  0,02 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 enhet sedan förra månaden och ligger nu på 57 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 19 procent att de tror på minskade priser det kommande året. Det är en ökning med 1 enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har sjunkit från 20 till 16. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på samma nivå som i augusti, det vill säga 38.

  • Hushållens förväntingar på bopriserna är för närvarande en bra återspegling av hur marknadsutvecklingen faktiskt ser ut. En klar majoritet tror på stigande priser men vi är fortfarande ganska långt ifrån den glödheta situation vi hade för några år sedan. Dagens situation med små men relativt stadiga prisuppgångar, har därmed förutsättningar att hålla i sig ytterligare en period, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,02 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,02 procent. Hushållens tro på reporäntan fortsätter att falla och är nu på en lägre nivå jämfört med föregående månads 0,08 procent.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med 3 procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 20 procent jämfört med föregående månads 23 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger på 25 procent jämfört med förra månaden medan de med fast ränta ökar med 1 procentenhet till 17 procent.

  • Andelen som säger sig vilja binda räntan har ökat rejält från förra månaden. De flesta tror visserligen att räntan kommer att vara fortsatt låg men många har nog också noterat att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta idag är väldigt liten. Många ser då möjligheten att för en mycket liten kostnad försäkra sig om låga boendekostnader ett antal år framöver, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn ökade mest i Västra Götaland men ligger fortsatt högst i Skåne
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Västa Götaland, där indikatorn ökade med 6 enheter från 37 till 43. I  Stockholm ökade den med 3 enheter till 32. I Norrland minskade indikatorn med 8 enheter till 38, i Svealand utom Stockholm med 6 enheter till 30. Indikatorn minskade även i Skåne och i Östra Götaland med 4 enheter respektive 1 enhet till 48 respektive 42.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 augusti till 3 september.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-19 aug-19 jul-19 jun-19 maj-19 apr-19 mar-19 feb-19 jan-19 dec-18 nov-18 okt-18
38 38 40 32 27 18 13 13 0 10 13 22


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv