Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förändringar i SEB:s verkställande ledning

Pressmeddelande
Stockholm 23 oktober 2019

Förändringar i SEB:s verkställande ledning

Som meddelas i dagens resultatrapport för det tredje kvartalet kommer ett antal ledningsförändringar att träda i kraft från och med 1 januari 2020.

– De här förändringarna stärker vår möjlighet att leverera på affärsplanen och driva förändring. Genom att ta nästa steg inom teknikområdet ökar vi vårt fokus på operationell effektivitet för att i ännu högre grad kunna möta våra kunders förväntningar. Jag är glad att leda och vara en del av ett team med så smarta och dedikerade personer, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef. 

Masih Yazdi, för närvarande finansdirektör och medlem av verkställande ledningen (VL) har utsetts till ekonomi- och finansdirektör. Masih började på SEB 2013 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Innan han började i sin nuvarande roll var han en högt rankad aktieanalytiker. Han har också arbetat som riskanalytiker vid Finansinspektionen.

Nina Korfu-Pedersen, för närvarande chef för Group Finance och medlem av VL, har utsetts till chef för Affärsstöd och Operations. Nina har arbetat i SEB sedan 2010 som chef för Financial Services inom Group Finance. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från BI Norwegian Business School och en magisterexamen i international business and politics från University of Reading. Hon har en bakgrund som managementkonsult vid PA Consulting och som chef för Group control & strategy vid försäkringsbolaget If.

Petra Ålund, chef för Technology sedan april 2019, har utsetts som medlem i VL. Petra började på SEB 2017 som chef för IT Services och har bland annat en magisterexamen i internationell ekonomi från Linköpings universitet. Innan hon började på SEB hade hon en rad seniora chefsbefattningar inom IT-området på Sandvik och Scania.

Nicolas Moch, Chief Information Officer (CIO) har utsetts till medlem av VL. Han kommer att rapportera till Petra Ålund. Nicolas började på SEB 2008 och har en magisterexamen i teknisk fysik från KTH och en magisterexamen i ekonomisk och industriell utveckling från Ecole Centrale Paris. Innan han började på SEB hade han en rad seniora befattningar som IT- och managementkonsult vid Capgemini.

Martin Johansson har utsetts till Senior Advisor till vd och koncernchefen och lämnar sin nuvarande roll som chef för Business Support & Chief of Staff och medlem av VL. Martin kvarstår i VL som adjungerad medlem.

Javiera Ragnartz, chef för Investment Management, och Mark Luscombe, chef för SEB i Storbritannien, har utsetts till adjungerade medlemmar i VL.

För mer information kontakta
Frank Hojem, Chef Corporate Communication
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 

 

 

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.