Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Börshandlade produkter som emitterats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avnoteras

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Övrig information offentliggjort enligt börsens regler

Börshandlade produkter som emitterats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avnoteras

Nedan certifikat utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kommer att, i enlighet med respektive Slutliga Villkor, ändra Slutdag till 2019-04-23.

Namn ISIN
BEAR CO2 X4 S SE0006344362
BEAR OLJA X5 B S SE0006600102
BULL OLJ X10 B S SE0007948005
BULL TYSKEL X4 S SE0005991858
BEAR EL X4 S SE0004491850
BEAR EL X5 S SE0006245445
BULL NATGAS X4 S SE0004950731
BEAR PALLAD X4 S SE0004950855
BEAR PALLAD X5 S SE0005849692
BULL POTATI X4 S SE0006344495
BULL SOCKER X4 S SE0004950822
BULL SOCKER X5 S SE0005849593
BULL DAX X15 B S SE0009268857

Anledningen till denna ändring är att ovan certifikat handlas på låga prisnivåer, med undantag av SE0005991858 där SEB valt att sluta tillhandahålla certifikat med dess underliggande tillgång.

Sista handelsdag för ovan certifikat är 2019-04-23.

Vid frågor kan SEB kontaktas på SDCertifikat@seb.se.