Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Börs och bostadsmarknad fortsätter stärka hushållens förmögenhet

Pressmeddelande
Stockholm 20 december 2019

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2019

Börs och bostadsmarknad fortsätter stärka hushållens förmögenhet
             
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter steg kraftigt under det tredje kvartalet 2019. Hushållens tillgångar steg på bred front och nådde en ny rekordnotering på nästan 21 600 miljarder kronor. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2019 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet med 402 miljarder kronor (+2,4 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 17 206 miljarder kronor. Den stora uppgången under kvartalet gör att hushållens förmögenhet, brutto och netto, stiger till en ny rekordnotering. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade med 452 miljarder kronor till 21 592 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från stigande fastighetstillgångar (+2,3 procent) efter en stark bostadsmarknad under kvartalet. Hushållens nysparande uppgick till 59 miljarder kronor, vilket var en rejäl nedgång från förra kvartalet (148 miljarder kronor).

-     Hushållens förmögenhet utvecklas fortsatt starkt. Alla de stora tillgångsslagen ökar i värde. En symbolisk gräns har också passerats när hushållens bostadstillgångar nu för första gången överstiger 10 000 miljarder kronor. Det starka tredje kvartalet föregicks av ett bra första halvår och om aktie- och bostadsmarknaderna fortsätter vara stabila under det fjärde kvartalet finns förutsättningar för en rekordstor förmögenhetsökning under ett enskilt år. Det blir något att hålla ögonen på, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 50 miljarder kronor till 4 386 miljarder kronor. Även om ökningstakten (1,1 procent) bromsar in jämfört med förra kvartalet (1,4 procent) så når hushållen som väntat sin högsta skuldnivå någonsin. För sjunde kvartalet i rad minskar ökningstakten något på årsbasis, till 4,8 procent. Ökningstakten är nu den lägsta sedan början av 2014 då den låg på 4,7 procent. Bostadslånen, som står för 77,6 procent av hushållens samlade skulder, ökade med 1,2 procent under det tredje kvartalet.

-     Hushållens skulder ökar fortfarande men det sker i allt långsammare takt. De ökar också för närvarande betydligt långsammare än hushållens tillgångar vilket gör att skuldkvoten (skulder i relation till tillgångar) sjunker. Det är positivit och något som förtjänar att uppmärksammas i samhällsdebatten om hushållens skulder och de eventuella risker dessa medför. I dagsläget är skuldkvoten nere på 20,3 procent och med en god utveckling under fjärde kvartalet kan vi för första gången se den krypa under 20 procent. Det skulle innebära att hushållen i genomsnitt har fem gånger så stora tillgångar som skulder, säger Jens Magnusson.

  
Hushållens tillgångar och skulder, tredje  kvartalet 2019, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  17 206
Varav tillgångar21 592
Varav skulder-4 386
Förändring nettoförmögenhet+402
Varav tillgångar+452
Varav skulder-50
Värdeförändring räntetillgångar+44
Värdeförändring aktietillgångar+181
Värdeförändring fastighetstillgångar+227
Varav nysparande+59

Fördelning av hushållens tillgångar, tredje kvartalet 2019

 Totala tillgångar, Mdr krFörändring i procent
Ränterelaterat4 340+1,0
Aktierelaterat7 111+2,6
Fastigheter10 141+2,3

  

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv