Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ändringar i valberedningens förslag till SEB:s årsstämma 2019

Pressmeddelande
Stockholm den 22 februari 2019

Kallelsen till SEB:s årsstämma 2019 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 19 februari 2019.

Valberedningen för SEB har föreslagit nyval till styrelsen av den finska riksdagsledamoten och transport- och kommunikationsminsitern Anne Berner. Anne Berner kandiderar inte till Finlands riksdag i det val som ska hållas i april 2019 och lämnar den finska regeringen senast den 31 maj 2019. För att hantera en tänkbar överlappning i tiden av ansvar i olika roller, har valberedningen ändrat förslaget enligt följande: Valberedningen föreslår nyval av Anne Berner som ledamot i styrelsen för tiden från och med den 1 juni 2019. I följd härav har valberedningen även ändrat förslaget vad gäller antalet styrelseledamöter och föreslår 10 styrelseledamöter för tiden till och med den 31 maj 2019 och 11 styrelseledamöter från och med den 1 juni 2019.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Årsstämman för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas den 26 mars 2019.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 749 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.