Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Allt högre förväntningar på bostadspriserna

Pressmeddelande
Stockholm 8 juli 2019

Allt högre förväntningar på bostadspriserna

SEB:s Boprisindikator stiger för fjärde månaden i rad. Uppgången är 8 enheter från föregående månad och indikatorn ligger i juli på 40. På regional nivå ser vi tydliga uppgångar i alla regioner. Skåne ligger även denna månad i topp på 47. Övriga regioner återfinns i ett spann mellan 26 och 41. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker och ligger nu på  0,06 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har minskat från förra månaden och ligger nu på 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 56 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är en ökning med 5 enheter från föregående månad. Andelen som tror på fallande priser har minskat med 3 procentenheter och till 16 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 20 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 40, vilket är en ökning med 8 enheter jämfört med förra månaden.

  • Det är en kraftfull återhämtning vi ser i hushållens förtroende för bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet är uppgången 40 enheter och det är nu mer än tre gånger så många som tror på stigande priser än som tror på sjunkande. Hushållens stigande prisförväntningar, tillsammans med den senaste tidens försäljningsstatistik, indikerar en relativt stabil bostadsmarknad den närmaste tiden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,06 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,06 procent. Det är betydligt lägre jämfört med föregående månads 0,12 procent.

  • Det mesta tyder på en fortsatt mjuk penningpolitik och hushållen justerar nu ner sina förväntningar till en nivå som närmar sig både Riksbankens och experternas. Riksbanken menar att nästa räntehöjning kommer i slutet av det här året eller i början av nästa. Många bedömare tror dock att det kan dröja ännu längre och det kan därmed mycket väl vara så att även hushållens nedjusterade prognos visar sig vara alltför hög, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med en procentenhet från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 21 procent jämfört med föregående månads 22 procent. De som enbart har rörlig ränta minskar med en procentenhet och ligger på 25 procent jämfört med förra månaden medan de med fast ränta ökar med 2 procentenheter till 18 procent.

Boprisindikatorn steg i hela landet
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Norrland, där indikatorn ökade med 9 enheter från 28 till 37. I både Svealand utom Stockholm och Östra Götaland ökade indikatorn med 7 enheter vardera. I Svealand  utom Stockholm från 31 till 38 och i Östra Götaland från 34 till 41.I  Skåne, som ligger i topp, steg indikatorn från 42 till 47, i Västra Götaland från 29 till 34 och i Stockholm, som fortsatt ligger i botten, från 23 till 26.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 24 juni till 1 juli.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jul-19jun-19maj-19apr-19mar-19feb-19jan-19dec-18nov-18okt-18sep-18aug-18
40322718131301013223326


För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2019 uppgick koncernens balansomslutning till 2 886 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 790 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.