Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

Årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) kommer att hållas tisdagen den 26 mars 2019.

Valberedningen består av:

Petra Hedengran, Investor AB, ordförande
Magnus Billing, Alecta
Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen
Javiera Ragnartz, AMF
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 37,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken per den 31 augusti 2018.

SEB:s styrelse har utsett Tomas Nicolin att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2019. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com/sv under rubriken "Årsstämma".

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ), Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast tisdagen den 8 januari 2019.

För mer information kontakta
Christoffer Geijer, Chef Investor Relations
08-763 8319
christoffer.geijer@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
08-763 9947
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.