Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2018: Hushållens förmögenhet stiger till ny rekordnivå

  • Överstiger för första gången 20 000 miljarder kronor

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter steg under det tredje kvartalet 2018 och är nu på nya rekordnivåer. Uppgången beror främst på stigande aktietillgångar. Under kvartalet var fastighetstillgångarna mer eller mindre oförändrade med endast en svagt positiv utveckling. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2018 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet med 360 miljarder kronor (2,2 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till den nya rekordnivån 16 107 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 408 miljarder kronor till 20 291 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från ökade aktietillgångar (6,5 procent). Hushållens nysparade uppgick till 68 miljarder kronor under tredje kvartalet vilket är en minskning med knappt 15 miljarder jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

  • De svenska hushållens bruttoförmögenhet ökade under det tredje kvartalet med drygt 400 miljarder kronor och passerade för första gången 20 000 miljarder kronor. Även nettoförmögenheten ökade rejält och uppgår nu till över 16 000 miljarder. I huvudsak förklaras uppgångarna av en bra värdetillväxt i de aktierelaterade tillgångarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 48 miljarder kronor (1,2 procent), vilket är en något lägre ökningstakt än föregående kvartal (1,5 procent) och betydligt lägre än motsvarande kvartal föregående år (2,3 procent). På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med tidigare kvartal och uppgick till 5,7 procent. Hushållens konsumtionslån ökade med 1,9 procent vilket återigen är snabbare än övriga skulder. För första gången i Sparbarometerns historia är hushållens konsumtionslån och studielån hos CSN lika stora, 222 miljarder kronor vardera. Samtidigt utgör de tillsammans endast ca 10 procent av hushållens hela skuldstock. Övriga lån ökade med 1,0 procent och bostadslånen med 1,2 procent. Bostadslånen står för 77,5 procent av hushållens samlade skulder.

  • Vi ser för närvarande två tydliga trender när det gäller skulderna. Den ena är att skuldökningstakten bromsar in. Skulderna stiger fortfarande men långsammare än tidigare och endast obetydligt snabbare än inkomsterna, vilket ger en utplanande skuldkvot. Den andra är att det är konsumtionslånen som ökar snabbast. För första gången är nu konsumtionslånen lika stora som studielånen och fortsätter utvecklingen är de snart klart större. Det kan ha stor betydelse för hushållens ekonomi och det är viktigt att följa den här utvecklingen noga, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet 2018, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  16 107
Varav tillgångar 20 291
Varav skulder -4 184
Förändring nettoförmögenhet +360
Varav tillgångar 408
Varav skulder -48
Värdeförändring räntetillgångar -67
Värdeförändring aktietillgångar +419
Värdeförändring fastighetstillgångar +56
Varav nysparande +68

Fördelning av hushållens tillgångar, tredje kvartalet 2018

  Totala tillgångar, Mdr kr Förändring i procent
Ränterelaterat 4 127 -1,6
Aktierelaterat 6 885 +6,5
Fastigheter 9 279 +0,6

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
070-739 45 64
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.