Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2018

Fortsatt nedgång i bostadspriser sänker hushållens förmögenhet

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet sjönk även under det första kvartalet 2018. Det är första gången förmögenhetsutvecklingen är negativ två kvartal i rad sedan första kvartalet 2009. Nedgången beror främst på minskade fastighetstillgångar men också på en försvagad ökningstakt i aktie- och räntetillgångar. Under kvartalet sjönk fastighetstillgångarna med 96 miljarder, motsvarande en nedgång med 1,2 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2018 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet sjönk under det första kvartalet med 109 miljarder kronor (-0,8 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 13 812 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet sjönk med 60 miljarder kronor till 17 888 miljarder kronor. Det enskilt största bidraget till nedgången kom från minskade fastighetstillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 73 miljarder kronor under första kvartalet vilket är en ökning med knappt 4 miljarder jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

- Siffrorna visar på bostadstillgångarnas stora betydelse för hushållens förmögenhetsutveckling. För andra kvartalet i rad ser vi hur både brutto- och nettoförmögenhet minskar på grund av den skakiga utvecklingen på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 49 miljarder kronor (1,2 procent), vilket är en något lägre ökningstakt än föregående kvartal (1,8 procent). På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med tidigare kvartal och uppgick till drygt 7,3 procent, vilket är samma nivå som tredje kvartalet 2017. Hushållens konsumtionslån ökade åter i snabbare takt än övriga skulder med en ökningstakt på 1,6 procent jämfört med föregående kvartals 2,1 procent. I volym är nu konsumtionslånen nästan lika stora som CSN-lånen, 210 miljarder kronor jämfört med 221 miljarder medan övriga lån minskade med 0,2 procent. CSN-lånen och bostadslånen ökade med 1,4 procent vardera. Bostadslånen står för 77,6 procent av hushållens samlade skulder.

- Trots att bostadspriserna avstannat fortsätter bostadslånen att öka i takt med att äldre, mindre lån byts ut mot nya,större lån. Takten har avtagit något men å andra sidan har ökningstakten för konsumtionskrediter ökat, vilket delvis kan vara en effekt av hårdare kreditkrav på bostadsmarknaden, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet 2018, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  13 812
Varav tillgångar 17 888
Varav skulder -4 076
Förändring nettoförmögenhet -109
Varav tillgångar -60
Varav skulder -49
Värdeförändring räntetillgångar +37
Värdeförändring aktietillgångar -1
Värdeförändring fastighetstillgångar -96
Varav nysparande +73

Fördelning av hushållens tillgångar, första kvartalet 2018

  Totala tillgångar, Mdr kr Förändring i procent
Ränterelaterat 4 085 +0,9
Aktierelaterat 6 191 +0,0
Fastigheter 7 612 -1,2

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Stefan Winberg, ansvarig för
sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 67 31
stefan.winberg@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.