Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2017. Nedgång i bostadspriser sänker hushållens förmögenhet

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet sjönk  under det fjärde kvartalet 2017. Det är första gången förmögenhetsutvecklingen är negativ sedan första kvartalet 2016. Nedgången beror främst på minskade fastighetstillgångar men också på en försvagad ökningstakt i aktie- och räntetillgångar. Mätt i kronor sjönk fastighetstillgångar med 85 miljarder, motsvarande en nedgång med 1,1 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2017 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet sjönk under det fjärde kvartalet med 76 miljarder kronor (-0,5 procent) och uppgår vid utgången av kvartalet till 14 060 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet sjönk med 5,5 miljarder kronor till 18 087 miljarder kronor. Det enskilt största bidraget till nedgången kom från minskade fastighetstillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 53 miljarder kronor under fjärde kvartalet  vilket är en ökning med drygt 47 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (36 miljarder). 

  • Under det  fjärde kvartalet sjönk hushållens tillgångar med 5,5 miljarder kronor. Det är första gången förmögenhetsutvecklingen varit negativ för hushållens samlade tillgångar sedan början på 2016. Den största bidragande orsaken var minskande fastighetstillgångar, där sjunkande bostadspriser spelat en stor roll. Men stigande skulder och den långsammare ökningstakten i såväl aktie- som räntetillgångar bidrog också, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 71 miljarder kronor (1,8 procent), vilket är en något lägre ökningstakt än föregående kvartal (2,3 procent). På årsbasis steg ökningstakten jämfört med tidigare kvartal och uppgick till drygt 7,5 procent. Det är den högsta ökningstakten sedan 2010. Hushållens konsumtionslån ökade åter i snabbare takt än övriga skulder med en ökningstakt på 2,1 procent. Övriga lån ökade med 0,8 procent, CSN-lånen med 1 procent och bostadslånen med 2 procent. Bostadslånen står för 77,4 procent av  hushållens samlade skulder.

  • Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter att öka, och nu i den högsta årsökningstakten sedan 2010. Den utvecklingen kommer att fortsätta när äldre, mindre lån succesivt byts mot nya, större lån. Den processen fortgår även om bostadspriserna sjunkit och Finansinspektionen infört ett skärpt amorteringskrav, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet 2017, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  14 060
Varav tillgångar 18 087
Varav skulder -4 027
Förändring nettoförmögenhet -76
Varav tillgångar -5
Varav skulder -71
Värdeförändring räntetillgångar +41
Värdeförändring aktietillgångar +39
Värdeförändring fastighetstillgångar -85
Varav nysparande +53

Fördelning av hushållens tillgångar, fjärde kvartalet 2017

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 4 038 +1,0
Aktierelaterat 6 177 +0,6
Fastigheter 7 870 -1,1

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se


Gustav Sjöholm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 74 49
gustav.sjoholm@seb.se
 
Presskontakt
Frank Hojem, presschef
070 -763 99 47
frank.hojem@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge , Storbritannien och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv