Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2018

Hushållens förmögenhet på ny rekordnivå

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet steg under det andra kvartalet 2018 och är nu på ny rekordnivå. Uppgången beror främst på att värdet ökade på aktie- och räntetillgångar. Under kvartalet var fastighetstillgångarna mer eller mindre oförändrade med endast en svagt positiv utveckling. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2018 som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det andra kvartalet med 309 miljarder kronor (2,1 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 14 211 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 369 miljarder kronor till 18 347 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från ökade aktie- och räntetillgångar. Hushållens nysparade uppgick till 118 miljarder kronor under andra kvartalet vilket är en minskning med knappt 14 miljarder jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

  • Efter två svagare kvartal vände svenskarnas samlade förmögenhet rejält uppåt under andra kvartalet 2018 och landar på en ny rekordnivå. Kvartalet uppvisade en värdetillväxt i både aktie- och räntetillgångar, samtidigt som nysparandet fortsatte att vara högt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 60 miljarder kronor (1,5 procent), vilket är en något högre ökningstakt än föregående kvartal (1,2 procent) men lägre än motsvarande kvartal föregående år (1,8 procent). På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med tidigare kvartal och uppgick till drygt 7,0 procent. Hushållens konsumtionslån ökade åter i snabbare takt än övriga skulder med en ökningstakt på 3,8 procent jämfört med föregående kvartals 1,8 procent. I volym är nu konsumtionslånen i princip lika stora som CSN-lånen, 219 miljarder kronor jämfört med 220 miljarder. Övriga lån ökade med 1,6 procent och bostadslånen med 1,4 procent medan CSN-lånen minskade med 0,1 procent. Bostadslånen står för 77,5 procent av hushållens samlade skulder.

  • Svenskarnas skulder fortsätter att stiga men den övergripande trenden är att ökningstakten långsamt avtar. Förklaringarna är flera, bl.a. en långsammare prisutveckling på bostäder och hårdare regler för kreditgivning. Samtidigt finns en oroande tendens att konsumtionslånen nu ökar snabbast. De utgör fortfarande en mindre del av svenskarnas totala skulder men de är nu lika stora som studielånen och är ofta dyrare och mer problematiska för låntagarna än studielån och bostadslån, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet 2018, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  14 211
Varav tillgångar 18 347
Varav skulder -4 136
Förändring nettoförmögenhet +309
Varav tillgångar 369
Varav skulder -60
Värdeförändring räntetillgångar +105
Värdeförändring aktietillgångar +233
Värdeförändring fastighetstillgångar +31
Varav nysparande +118

Fördelning av hushållens tillgångar, andra kvartalet 2018

  Totala tillgångar, Mdr kr Förändring i procent
Ränterelaterat 4 188 +2,6
Aktierelaterat 6 422 +3,8
Fastigheter 7 737 +0,4

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Stefan Winberg, ansvarig för sammanställningen avSparbarometern:
08-763 67 31
stefan.winberg@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem, Presschef
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 

Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.