Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index visar positiva tongångar bland företagen

Resultatet från SEB:s senaste enkät bland europeiska företag verksamma i Kina fortsätter att visa positiva utsikter för affärerna i landet. Företagen förväntar sig att orderingången, investeringarna och försäljningen växer starkt, medan förväntningarna på vinsttillväxten har sjunkit sedan förra enkäten i september 2017. Nu ligger totalvärdet för China Financial Index på 62,2, vilket är upp något från 61,9 i september förra året och 61,6 för ett år sedan. Den globala tillväxten i kombination med den kinesiska regeringens reformer har förbättrat utsikterna för affärsklimatet i landet.

Orderingång upp, men lägre vinstförväntningar: materialkostnader och efterfrågan bekymrar mest

Företagens förväntningar på ökad omsättning är också tecken på att de förväntar sig en stabil ekonomisk utveckling i Kina den närmaste tiden. Fyra av fem företag som svarat på enkäten tror på antingen måttlig eller kraftigt ökad orderingång de kommande sex månaderna. Men, trots volymtillväxten har förväntningarna på vinsttillväxt sjunkit jämfört med förra undersökningen. I september förra året angav sju av tio företag att de förväntade sig ökade vinster de kommande sex månaderna. I den nu aktuella undersökningen har bara hälften av företagen angivit att de förväntar sig ökad vinst. Samtidigt har andelen företag som spår vinstminskning blivit större. De bakomliggande orsakerna till förändringarna kan vara ökade råvarukostnader, hård konkurrens och kundefterfrågan. Dessa tre områden bekymrar företagen mest, enligt enkäten.

En stor andel av de som svarat på enkäten representerar tillverkningsföretag, och deras finansiella resultat påverkas i hög grad av globala råvarupriser. Då världsekonomin visat uthållig tillväxt för första gången på ett decennium har även råvarumarknaderna vänt uppåt, och priserna har nu stigit tre år i följd. I linje med detta svarade en tredjedel av företagen i undersökningen att råvarukostnader är deras största bekymmer just nu.

Stabil och fördelaktig valuta

Den amerikanska dollarn började försvagas mot den kinesiska renminbin i december 2016, och sedan dess har dollarn tappat 10 procent av värdet mot den kinesiska valutan. Företagen som svarat på enkäten räknar nu med att renminbin på kort sikt kan stärkas igen. I mars 2017 trodde tre fjärdedelar av de som svarade på enkäten att renminbin skulle försvagas mot dollarn. Nu är det bara en fjärdedel som tror på en försvagning. SEB:s valutaexperter spår att kursen ligger kring 6,10 renminbi för en dollar i slutet av året jämfört med knappt 6,30 renminbi för närvarande.

- Trots en starkare renminbi får företagen ingen konkurrensfördel från lägre råvarupriser eftersom de flesta gör affärer i renminbi och leverantörerna är lokala företag, säger Niina Äikäs, chef för SEB i Shanghai.

Kinas ansträngningar att göra valutan internationellt gångbar har börjat ge resultat. Sean Yokota, SEB:s chefsstrateg för Asien, bedömer att renminbins status som reservvaluta kommer att bli starkare, även om dollarn fortsätter ha en dominerande ställning. Renminbins framsteg beror på hur Kina öppnar upp sina kapitalmarknader, kommer in i globala index och hur efterfrågan på renminbi ökar.

Ökat förtroende för den kinesiska ekonomin

Åtstramningar i regelverken som Kina genomfört för att hålla tillbaka skuggbanker och begränsa kredittillväxten har börjat ge effekter på den höga skuldsättningen. Det i sin tur har förbättrat förtroendet för Kinas möjligheter att klara stora svängningar i marknaden. Företagen som svarat på enkäten visar en god vilja att göra investeringar, vilket är i linje med det allt bättre förtroendet. Hälften av företagen säger sig vilja göra nyinvesteringar och ingen anger att de vill dra ned eller minska personalstyrkan.

Kinesiska myndigheter jobbar aktivt med att förbättra regelverken på sina fortfarande omogna finansiella marknader. Det bidrar till ett alltmer stabilt och förutsägbart affärsklimat i landet. Enkätresultaten ger stöd åt denna syn då fler företag än tidigare svarat att påverkan från regleringar är oförändrad eller avtagande.

Detta är den nittonde upplagan av SEB:s China Financial Index, en unik rapport som banken publicerar två gånger om året. Syftet är att spegla förändringar i förväntningarna bland nordiska och tyska företag i Kina och därmed underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Den aktuella undersökningen genomfördes mellan 2 mars och 22 mars 2018. Den omfattar sammanlagt 14 frågor relaterade till affärsklimat, investeringsplaner, rekryteringsplaner och valutor. En indexnivå över 50 signalerar en positiv utveckling. Den fullständiga rapporten kan laddas ner från www.sebgroup.com.

För mer information kontakta
Niina Äikäs, General Manager of SEB Shanghai
+86 21 2052 1888
niina.aikas@seb.se
Presskontakt
Frank Hojem, Press chef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 December 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.