Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2018

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

"Efter årets försiktiga inledning ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment i det andra kvartalet. Bland storföretagskunderna ökade behovet av rådgivnings- och företagsförvärvstjänster liksom efterfrågan på traditionella banklån. De finansiella institutionerna var också mer aktiva. Mindre och medelstora företag i Sverige efterfrågade lån i högre utsträckning och bolåneportföljen växte med cirka 3 procent jämfört med förra året. I Baltikum var affärsläget fortsatt positivt och utlåningen till både privat- och företagskunder ökade.

Den högre kundaktiviteten i det andra kvartalet medförde att rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 17 procent. Rörelseresultatet för de första sex månaderna ökade före jämförelsestörande poster med 2 procent - i linje med tidigare utveckling."

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till 10,7 miljarder kronor (5,3). Räntabiliteten var 29,9 procent (11,6) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 16,5 procent (11,6).

Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 miljarder kronor i det andra kvartalet (10,8). Jämfört med det andra kvartalet 2017 ökade rörelseintäkterna med 5 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det andra kvartalet 2017, var rörelsekostnaderna 1 procent högre.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och den förväntade nettokreditförlustnivån var 4 baspunkter i kvartalet. Likviditetstäckningsgraden var 136 procent. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,3 procent (19,4 vid årsskiftet). SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet uppgick till 16,7 procent. Kapitalbufferten över kravet var 260 baspunkter.

Både delårsrapporten, presentationen till presskonferensen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta

Masih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 070-550 35 00


Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2018, kl. 07.00 CET.

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv