Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s bokslutskommuniké 2017

Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 22,7 miljarder kronor och räntabiliteten 12,7 procent. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 20,8 miljarder kronor (14,9) och räntabiliteten var 11,5 procent. 

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

"Under året ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment och vi såg positiva konjunktursignaler i alla våra hemmamarknader. Vi står väl rustade för att fortsätta skapa kundvärde och vinsttillväxt. Nu ska vi leverera på sista året i vår nuvarande affärsplan och är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor."

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 6,1 miljarder kronor (5,4). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 4,2 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseresultatet före jämförelsestörande poster med 10 procent. Räntabiliteten var 8,8 procent (12,1) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 13,5 procent (12,1). 

Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 miljarder kronor i det fjärde kvartalet (11,1). Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseintäkterna med 2 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor (5,4). Jämfört med det fjärde kvartalet 2016, minskade rörelsekostnaderna med 2 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 3 baspunkter i kvartalet (7). Likviditetstäckningsgraden var 145 procent (168 förra årsskiftet). Kapitalpositionen förbättrades och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,4 procent (18,8 förra årsskiftet). SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 17,2 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5:75 per aktie (5:50) för 2017.

Både bokslutskommunikén, presentationen till presskonferensen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 070-550 35 00 

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018, kl. 07.00 CET.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv