Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapporter publicerade

SEB:s årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport och rapport om kapitaltäckning och riskhantering för 2017 finns nu tillgängliga på bankens webbplats.

Under året såg vi affärsläget bli gradvis mer positivt. Med fler arbetstillfällen, högre tillgångspriser och högre investeringsnivåer samt ökad handel växte världsekonomin trots den förhöjda geopolitiska
osäkerheten. Stora globala obalanser kvarstår emellertid, och centralbankerna har en svår balansakt framöver när den konventionella penningpolitiken ska återställas.

Aktiviteten inom de flesta kundsegment ökade. Storföretagen drog nytta av de gynnsamma finansieringsvillkoren. Antalet börsintroduktioner och företagsförvärv ökade. Bland mindre och medelstora kunder i Sverige och Baltikum ökade kreditefterfrågan. SEB har ambitionen att vara den ledande nordiska banken för företag och institutioner och den främsta universalbanken i Sverige och Baltikum.

SEB har en viktig roll i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och är idag den enda nordiska bank som ingår i Dow Jones Sustainability Index. SEB är ledande i utvecklingen av gröna obligationer och en av de största förvaltarna av mikrofinansfonder i Europa med 6 miljarder kronor i förvaltat kapital. Av SEB:s egna aktiefonder förvaltas idag 25 procent enligt hållbarhetskriterier, och en av SEB:s fonder fick under året den nordiska miljömärkningen Svanen. Hållbarhetsrapporten är i år inkluderad i årsredovisningen, och i SEB:s Hållbarhetsöversikt sammanfattas hållbarhetsarbetet, ambitioner och resultat, inklusive höjdpunkterna för 2017.

Rapporten om kapitaltäckning och riskhantering beskriver bankens nuvarande riskposition vad gäller de största riskerna, hur risker hanteras och mäts och innehåller information om bankens kapitalposition och kapitaltäckning. Pelare 3-rapporten publiceras enbart på engelska. 

Ladda ner rapporterna här:
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter


För mer information kontakt
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
08-763 85 77; 070-550 35 00

Marie Baumgarts, hållbarhetschef
070-763 7904


Jonas Söderberg, chef Investor Relations
08-763 83 19; 073-521 02 66
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.